Wat is de betekenis van Coping?

2024-06-19
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

coping

Coping verwijst naar de manieren waarop mensen omgaan met stress, uitdagingen, moeilijkheden of emotionele belasting. Het omvat de strategieën, gedragingen en mechanismen die individuen gebruiken om met moeilijke situaties om te gaan en hun emotionele welzijn te behouden. Coping kan variëren van probleemoplossing en emotionele expressie t...

2024-06-19
Op-en-top Nederlands

Frens Bakker, Els Ruijsendaal, Paul Uljé, Dick van Zijderveld (2022)

coping

(voorvoegsel) [psych.] verwerkings-, adsorptie- - Therapeuten bieden verwerkingsstrategi?n aan voor alledaagse zaken als echtscheiding en werkverlies.

2024-06-19
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Coping

Coping is de mate waarin mensen gedragingen en cognitieve en emotionele reacties vertonen om het hoofd te bieden aan de eisen die stressors aan hen stellen. Een ander woord is stresshantering. Er zijn verschillende stijlen van coping. Iedere persoon reageert anders op stresserende omstandigheden of werkkenmerken. Toch zijn er algemene reacties of s...

2024-06-19
Hulpverlening bij intimiteits- en seksualiteitsproblemen

Jolanda van der Meijden & Markus van Alphen (2017)

Coping

Coping - de manier waarop iemand met tegenslag omgaat (van het Engelse werkwoord to cope).

2024-06-19
Inleiding in de counselling

Drs. Markus van Alphen (2016)

Coping

de strategieën die mensen inzetten om met tegenslagen om te gaan.

2024-06-19
Redactie Ensie

Psychologiebegrippen omschreven

Coping

Coping of zelfhandhaving is de wijze waarop men met stress of problemen omgaat. De term is afkomstig uit het Engels (to cope with) en betekent letterlijk ‘omgaan met’. Ieder mens ontwikkelt in het leven mechanismen om stress te hanteren, zogenaamde copingmechanismen. Het zijn bewuste inspanningen om cognities, gedragingen en emoties te reguleren al...

2024-06-19
Verpleegkundig woordenboek

Anneke van Schie (2000)

Coping

Verzameling van gedachten en gedragingen met het doel het evenwicht tussen draaglast en draagkracht te herstellen als deze bedreigd wordt door stress.

2024-06-19
Woordenboek Engels (EN-NL)

Dr. F.P.H. van Wely (1951)

Coping

kap [v. muur], (muur)afdekking, deksteen.