Wat is de betekenis van Conversie?

2019
2023-01-29
Willem G. Keeris

Willem G. Keeris (1942) is emeritus hoogleraar Vastgoedmanagement en tevens visiting professor bij de groep Real Estate & Housing van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.

Conversie

Conversie is het algemeen gehanteerde, niet gespecificeerde begrip, waarmee het omzetten van iets bepaalds wordt aangeduid, met betrekking tot de situatie waarin het zich op dat moment bevindt in een nader aangegeven andere situatie, die daarmee dan definitief is, eventueel voor de duur van de daarbij tevens (weer) bepaalde beschouwde periode. Zie...

Lees verder
2019
2023-01-29
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

conversie

conversie - Zelfstandignaamwoord 1. (medisch) omzetting Woordherkomst afgeleid van het Franse (of het Engelse) conversion (met het voorvoegsel con-)

Lees verder
2017
2023-01-29
Salesmanagement

Salesmanagement

conversie

Elk onderdeel van het salesproces analyseren door de verhouding van elke activiteit te vergelijken met een eerdere activiteit.

2017
2023-01-29
Mijnwerkerspensioen

Mijnwerkerspensioenen bij Aegon

Conversie

Conversie is een eigen recht op ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Het pensioen van uw ex-partner staat dan los van uw eigen pensioen.

2017
2023-01-29
Sociale psychologie

Sociale psychologie

conversie

Wanneer zich binnen een groep een minderheid bevindt met een afwijkend standpunt, kan dit een conflict binnen een groep veroorzaken.

2016
2023-01-29
Omroep Reclame Nederland

Begrippenlijst Omroep Reclame Nederland.

Conversie

Conversie is het daadwerkelijk resultaat voortkomend uit een click of bezoek, bijvoorbeeld een aankoop, ingevuld formulier of het achterlaten van gegevens.

2016
2023-01-29
Pensioen

Pensioenbegrippen omschreven

Conversie

Conversie is het overstappen van een pensioenregeling naar een andere pensioenregeling indien men gaat scheiden. Men maakt voornamelijk gebruik van conversie wanneer men gaat scheiden van de huidige partner en hierdoor het partnerrecht op uitkeringen vanuit het pensioen wilt laten vervallen. Veel personen in Nederland zijn getrouwd, waardoor beide...

Lees verder
2015
2023-01-29
Webbio

Bureau voor digitale productontwikkeling.

Conversie

De omzetting van bezoeker naar klant. Een kernbegrip binnen de online marketing en sales. Een kernbegrip binnen de online marketing en sales, waar de term conversie doelt op de omzetting van een sitebezoek naar een gesteld conversiedoel. Het succesvol behalen van een online doelstelling. Veelal wordt de conversie uitgedrukt in een percentage, het...

Lees verder
2013
2023-01-29
Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Conversie

Conversie is de omwisseling van een effect naar een ander effect.

2012
2023-01-29
Marketing Kernstof

Geschreven door Hans Vosmer & John Smal

conversie

Het uiteindelijke aantal gerealiseerde verkopen of het omzetten van een bepaalde response in werkelijke orders.

2003
2023-01-29
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

conversie

conversie - Een ander woord voor omwisselen. Wordt vooral gebruikt bij converteerbare obligaties. Deze kunnen onder bepaalde voorwaarden worden geconverteerd in aandelen. Ook een term uit de optiehandel: optiestrategie waarbij een call wordt geschreven, een put wordt gekocht en een long-positie in de onderliggende waarde wordt ingenomen. Daarbij he...

Lees verder
1994
2023-01-29
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Conversie

[Lat. conversio= omdraaiing, zie converteren] 1 (alg.) omzetting; spec. bekering; 2 (economie) de omzetting van een lening van hoge rente in een van lagere rente; ook: omwisseling van (converteerbare) obligaties in aandelen; 3 (psychiatrie) het verschijnsel dat een per...

Lees verder
1994
2023-01-29
Communicatie

Communicatiebegrippenlijst

Conversie

Conversie kent meerdere betekenissen: 1. Bekering, het zich laten overtuigen door een in het algemeen godsdienstige boodschap. 2. Het percentage ontvangen aanvragen in de vorm van coupons of telefonische aanvragen, dat tot daadwerkelijke bestellingen leidt.

Lees verder
1993
2023-01-29
NIMA

Nima marketing lexicon

Conversie

Deel van de bezoekers van een winkel(formule) die daadwerkelijk kopen.

1992
2023-01-29
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Conversie

In de traditionele formele logica is conversie de vervanging van een propositie door haar logisch equivalente converse, die als subject het oorspronkelijke predikaat heeft (eenvoudige conversie). ‘Geen honden zijn katten’ is de converse van ‘geen katten zijn honden’. Bij de conversie peraccidens wordt de converse door het origineel geïmpliceerd maa...

Lees verder
1991
2023-01-29
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Conversie

- Bij functiewaardering: de vertaling van de volgens een functie-classificatiemethode beschreven en geanalyseerde functierangorde in een beloningsniveau via een zogenaamde conversietabel; op deze tabel staan de functiezwaarten aangegeven die corresponderen met de schalen in het beloningssysteem. - Bij computer: als men andere systeem-software gaat...

Lees verder
1990
2023-01-29
BDI

BDI terminologie

conversie

in automatisering: het omzetten van programma ’s en/of gegevensbestanden naar de eisen van andere apparatuur of programmatuur. - omzetting.

Lees verder
1987
2023-01-29
Reclame woordenboek

Frans van Lier - 1987

Conversie

Omzetting van eerste reacties op een reclamecampagne in werkelijke transacties, met name van toepassing bij direct marketing (zie aldaar).

1974
2023-01-29
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

conversie

(L., conversio = omkering), verklaring voor het feit dat bij bastaarden voor gekoppelde eigenschappen (AB ab) recombinaties kunnen optreden. A kan worden vervangen door a en B door b of omgekeerd. Er worden niet evenveel geslachtscellen Ab of aB gevormd wat bij crossing-over wel het geval is.

Lees verder
1973
2023-01-29
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Conversie

[Lat.], v. (-s), 1. omzetting van het ene effectentype in het andere; 2. (recht) van de bewijslast, omkering daarvan door aan een partij het bewijs op te leggen van iets dat naar de wet door de tegenpartij zou moeten worden bewezen (art. 3.2.8 Nieuw Ned. BW); 3. het verschijnsel dat een oorspronkelijk psychisch conflict wordt omgezet in een licha...

Lees verder