Wat is de betekenis van Code Pénal?

2023-12-09
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Code penal

Frans wetboek van strafrecht, in werking getreden op 1 Jan. 1811. Gold in Ned. van 1811-1886. Bij Souverein Besluit van 11 Dec. 1813 bepaalde koning Willem I dat hij voorlopig van kracht zou blijven. Een aantal wijzigingen moest echter worden aangebracht in verband met de nieuwe staatkundige toestand (Frankrijk werd vervangen door Ned., keizer door...

2023-12-09
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

code pénal

wetboek van strafrecht.


Direct alle 6 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-09
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

code pénal

(kɔ:d pe'nal) o. [Fr.] wetboek van strafrecht, 1810 door Napoleon ingevoerd, is nog steeds van kracht in België, werd 1886 in Nederland door een nieuw Wetboek van Strafrecht vervangen.

2023-12-09
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Code Pénal

Frans Wetboek van Strafrecht, ingesteld door keizer Napoleon bij decreet van 20.4. 1810. Het Wetboek was een vervanging van de revolutionaire strafwetgeving van 1791, die eenheid had gebracht in het strafrecht en o.a. vele lijfstraffen had afgeschaft. De Code Pénal is beïnvloed door de vrijheidsidealen van de ‘Verlichting’ e...

2023-12-09
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Code Pénal

Code Pénal - Fr. Wetboek van Strafrecht van 1810. Het gold hier te lande tot 1 Sept. 1886.

2023-12-09
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Code pénal

m. Fr., wetboek van strafrecht.