Wat is de betekenis van Clara?

2020
2021-12-05
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Clara

Van Lat. clarus 'helder, blinkend, glanzend, schitterend'; vergelijk Berta. De heilige Clara (1194-1235) gaf onder invloed van Franciscus van Assisi haar maatschappelijke positie op en stichtte de orde van de clarissen. Reeds in de Middeleeuwen was haar naam in ons land zeer verbreid; kerkelijke feestdag; 12 augustus.

Lees verder
2019
2021-12-05
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Clara

Clara - Eigennaam 1. (vrouwelijke naam) meisjesnaam

Lees verder
1964
2021-12-05
voornamen

Voornamenboek

Clara

v Van Lat. clarus ‘helder, blinkend, glanzend, schitterend'; vgl. Berta. De heilige Clara (1194-1235) zij gaf onder invloed van Franciscus van Assisi haar maatschappelijke positie op en en stichtte de orde van de clarissen. Reeds in de middeleeuwen was haar naam in ons land als doopnaam zeer verbreid; kerk. feestdag; 12 aug.

Lees verder
1933
2021-12-05
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Clara

(1194/1253), heilige (feestd.: 12 Aug.), stichtster der Clarissen.

1933
2021-12-05
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Clara

Clara - Heilige, *1194 in Assisi, f1253. (Zie plaat.) Door Franciscus van Assisi voor het ideaal van een arm leven naar Christus’ voorbeeld gewonnen, legde C. in 1212 de kloostergeloften af. Eerst verbleef zij korten tijd in het Benedictinessenklooster San Paolo, daarna in het klooster Sant’Angelo in Panso , waar haar zuster Agnes zich...

Lees verder
1916
2021-12-05
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Clara

Clara - H., medestichteres van de Clarissen, geb. 1194 en gest. 1253 te Assisi. Door den H. Franciscus van Assisi voor de strenge boete gewonnen, legde zij 18 jaar oud (18 Maart 1212) de ordesgeloften in de handen van den heilige af en werd door hem eerst in ’t Benedictinessenklooster S. Paolo bruten Assisi, daarna wegens de vervolging van haar ver...

Lees verder
1870
2021-12-05
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Clara

Clara, zie Clarissen.

1869
2021-12-05
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Clara

de heilige, maagd en abdis, geb. 1193 te Assisi uit aanzienlijke ouders, gest. 1253, verliet hare familie en deed afstand van hare fortuin, om zich geheel aan de godsvrucht te wijden. Met de hulp van Franciscus van Assisi stichtte zij 1212 in hare geboortepl. eene geestelijke orde, de zusterschap van Sinte-Clara (of der Clarissen; zie dat art.), me...

Lees verder