2020-01-22

Château Clément Pichon

Visueel is Château Clément-Pichon een der attractiefste van de Médoc, zoniet van de hele Bordeaux. Anno 1881 werd het gebouwd in een rijk gedetailleerde stijl met barokke, gotische en renaissance-elementen, en het staat te midden van een riant park met vijvers, bomen en beelden. Ook het interieur imponeert door zijn pracht. Sinds 1976 behoort het aan de industrieel en wijnbouwer Clément Fayat, die de gehele wijngaard herplantte en de installaties renoveerde. De wijn is vrij vriendelijk van a...

2017-04-07

Château Pape Clément

Nadat aartsbisschop Bertrand de Goth in 1305 tot paus Clément V was gekozen, kreeg het door hem gestichte wijngoed de naam Pape Clément. Het ligt in Pessac; de wijngaard strekt zich uit over een voor deze sterk ge-urbaniseerde gemeente weids plateau. Dit bevat drie verschillende typen grond. Nadat de kwaliteit van de rode wijn wat was teruggevallen - vanaf 1979 - is met ingang van 1985 Pape Clément weer geheel in vorm. De smaak is vlezig, genereus, sensueel met een fraai, intens fruitaroma, s...

2019-07-27

Clément

Clément - René, Frans filmregisseur, *18.3.1913 Bordeaux. In 1933 begon Clément als ontwerper van gags voor het variété-optreden van Jacques →Tati. Hij debuteerde met Soigne ta gauche (1936) met Tati. Met cameraman Henri Alekan (*1909) maakte hij de documentaire Ceux du rail (1942—43) en, na adviseur te zijn geweest van Jean →Cocteau bij diens La belle et la bête (1946), filmde hij met Alekan een lange, nauwgezet gereconstrueerde, document...

2019-04-23

Clément

Clément - Anna Margareta, Visitandin; * 7 Mei 1593 te Cléron, † 3 Jan. 1661 te Melun, als overste van het door haar gestichte klooster. Zij was door den H. Franciscus de Sales zelf ingekleed en had een werkzaam aandeel in dc uitbreiding en den bloei van de Orde der Visitatie. Zij kenmerkte zich door een allerstrengste boetvaardigheid. De indruk van den naam Jesus Christus Nazarenus, op haar hart door Christus zelf aangebracht, en de doorboring van haar hart op 5 plaatsen moe...

2017-04-19

Château Pichon Bellevue

Na zijn creatie in 1880 werd dit wijngoed geleidelijk uitgebreid tot zijn huidige omvang - en verdere groei is reeds voorzien. De rode Graves de Vayres pleegt een soepele, ronde wijn te zijn met een tamelijk stevige structuur. Hij krijgt geen houtcontact. Bij de witte is het frisse aroma van de sauvignon (soms wel 60% van de compositie) meestal duidelijk aanwezig in zowel het bouquet als de vrij slanke smaak. eig. D. en L. Reclus opp. 30 ha prod. 11.500, wit 7.600 druiven B MER 60% CF 20% cs 20%...

2018-08-09

Marot (Clément)

Een verdienstelijk Fransch dichter, geboren te Cahors in 1495, werd eerst page en gunsteling van Margaretha van Valois en daarna kamerdienaar van Frans I, wiens toegenegenheid hij verwierf door zijn gedicht: ,,Le temple de Cupidon.” Hij vergezelde hem in den oorlog en werd bij Pavia met zijn Vorst gevangen genomen. Intusschen mogt hij gedurende de gevangenschap van Frans 1 te Madrid naar Parijs terugkeeren. Zijn dichterlijk talent en zijne ongeveinsdheid bezorgden hem de gunst van vele hofdame...

2017-03-15

Clément Janequin

Clément Janequin (Châtellerault ca. 1485-Parijs 1558) was een Franse componist en een van de belangrijkste grondleggers van het meerstemmige Parijse chanson uit de 16e eeuw. Volgens de dichter Pierre de Ronsard zou Janequin een leerling van Josquin Desprez zijn geweest. Hoewel het hem nooit aan een zekere populariteit ontbrak, lukte het Janequin niet om een belangrijke positie aan hof of kerk te verwerven. Zijn leven lang was hij aangewezen op allerhande bij baantjes. Aanvankelijk werkte hij a...

2019-06-08

Saint Clément

Saint Clément - Verwijst naar een aardewerkstijl die vanaf 1758 werd vervaardigd in Saint-Clément. Er zijn werken gemaakt in geglazuurd witbeige, en servies dat is versierd met gekleurd glazuur en verguldsel in de rococostijl van Sceaux aardewerk en porselein.

2019-01-12

Marot (clément)

Marot (clément) - geboren te Cahors in 1496, is de meest bekende en meest geliefde dichter van de eerste helft van de 16de eeuw. Hij staat niet onder den invloed van het humanisme, zijn kennis van het Latijn is gering en het weinige, dat in zijn gedichten betrekking heeft op de klassieke oudheid, werd niet rechtstreeks aan de bronnen ontleend. Daarentegen toont hij zich, vooral in zijn eerste werken, een bewonderaar van de „rhétoriqueurs” en hun rijmelkunst. Maar hij was geestig, innemend,...

2019-08-15

Clément Janequin

Fransch componist.* ca. 1485, ♱ na 1559. Leerling van Josquin des Préz en voornaamste vertegenwoordiger der nieuwe Fransche chanson. J. was geestelijke, verbleef te Parijs en Bordeaux en stond in dienst van den kardinaal Jan van Lotharingen, en den hertog van Guise. Uit zijn overtalrijk werk moeten genoemd worden: twee missen (1554), meer dan 300 chansons (1533-’59) en een bundel 4-st. motetten (1533). J.’s beroemde Inventions behooren tot de beschrijvende muziek bijv. La g...

2020-01-08

Clément Marot

Cahors, 1495, ✝ Turijn, 1544. Talentvol dichter die, ofschoon levende op de kentering van Middeleeuwen en modernen tijd, geen oorspronkelijkheid genoeg bezit om te breken met de Middeleeuwsche traditie. Hij leidt een avontuurlijk en onrustig bestaan, wordt herhaaldelijk van ketterij verdacht, maar kan zich in de strenge levensopvatting van het Calvinisme niet vinden. Hij vertaalt (uit de Vulgata) en berijmt de Psalmen, die door Goudimel op muziek werden gezet. De Fransche Protestanten aanvaar...

2017-03-30

Châteaux Pichon-Longueville

Toen baron Jacques de Pichon de Longueville, de eerste voorzitter van het parlement van Bordeaux, in 1694 huwde met Thérèse de Rausan, bracht deze als bruidsschat een groot domein mee te Saint-Lambert, bij Pauillac. Via een erf- deling werd dit uiteindelijk in 1850 opgesplitst. Baron Raoul kreeg twee vijfde van de grond en bouwde daarop een jaar later een door twee spitse torens geflankeerd chateau in een mengeling van stijlen. Als officiële naam kreeg dit Châteaux Longueville au Baron de Pi...

2019-01-19

Fallières (clément armand)

Fallières (clément armand) - geb. 1841, Fransch staatsman, treedt in 1876 op als lid der Chambre des Députés, is na 1882 herhaaldelijk minister. In 1899 werd hij gekozen tot president van de senaat en in 1906 (17 Jan.) tot president van den Fransche republiek. Onder zijn bewind kwam de Affaire-Dreyfus tot een oplossing en viel de Marokkaansche kwestie. In 1913 (17 Febr.) trad hij af als president.

2017-06-20

Château

(F) Letterlijk vertaald: Kasteel. Meestal wordt bedoeld: de firma die onder die naam een bepaalde wijn verbouwt. De firma hoeft overigens niet over een kasteel te beschikken, een wijngoed wordt ‘château’ genoemd.

2017-03-15

Leo (Clément Philibert) Delibes

Leo (Clément Philibert) Delibes (Saint-Germain-du-Val 1836-Parijs 1891) was een Franse opera- en operettecomponist die vooral faam verwierf in het komische genre. Zijn succes dankte hij aan zijn goede relaties met vooraanstaande librettisten, choreografen en componisten. Delibes ontving zijn muzikale opleiding van familieleden en aan het conservatorium in Parijs. Hij verdiende al jong zijn brood met komische eenakters voor boulevardtheaters. Enkele daarvan, zoals Six demoiselles à mariér (185...

2018-12-13

Dubois (françois clément théodore)

Dubois (François Clément Théodore), Fransch componist, geb. 1837 te Rosnay (dept. Marne), studeerde aanvankelijk te Rheims, later aan het Conserv. te Parijs (Marmontel, Bazin, Benoist, Thomas) verwierf 1861 den Prix de Rome. Werkte, te Parijs teruggekeerd, als kerkkapelmeester (eerst aan de Ste. Clotilde, later aan de Madeleine), was ook Prof. aan het Conserv. en volgde in 1896 Ambr. Thomas als directeur aan laatstgen. inrichting op. D. heeft op allerlei gebied, composities van beteekenis ges...

2019-06-08

château

château - Gebruik 'kastelen'.

2019-07-04

château

château - [Fr., kasteel], o. (-s), aanduiding op Franse wijnen dat de wijn op een bepaald wijngoed is geproduceerd. Château behoeft niet een wijngaard te zijn die tot een kasteel behoort, maar kan evengoed van een gerenommeerde boerderij zijn. Uitsluitend in goede wijnjaren bottelen deze châteaus een deel van hun wijn zelf, waarbij dan op de wijnfles vermeld staat ‘Mise en bouteille au château’ (afk. M.C.).

2017-05-17

château

We zien een statig kasteel voor ons, omringd door wijngaarden zo ver het oog reikt. De realiteit is vaak minder romantisch. Het begrip mag voor ieder gebouw, elke schuur of zelfs hoekje van een kelder gebezigd worden. Zolang de locatie maar geregistreerd staat als wijnproducerende bezitting.

2019-04-23

Château

Château - Mattheus du, ook De Castro, kerkelijk schrijver; * te Rijsel, ✝ 1679 aldaar. Hij was regulier kanunnik van Phalempin en abt aldaar, schreef een Epitome commentariorum Comelii Jansenii in concordiam evangelii, dat drie uitgaven zag. Nog kent men van hem enkele onuitgegeven werken. Erens.