Wat is de betekenis van catharina?

2020
2021-01-25
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

catharina

In het algemeen wordt de naam in verband gebracht met Griekse katharos 'rein, schoon, zuiver'. Volgens sommigen echter is hij van alkaterinè, waarop de Rus. vorm (Ekaterina) wijst. De th zou er dan in gekomen zijn onder invloed van het Grieks woord katharos (hoewel men het ook verklaart uit aeikaternè 'de altijd reine'). Er is nog een andere verkla...

Lees verder
2019
2021-01-25
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Catharina

Catharina - Eigennaam 1. (vrouwelijke naam) meisjesnaam

Lees verder
1981
2021-01-25
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Catharina

Belgica, gravin van Nassau en Hanau. *3.7.1578 Antwerpen, ✝ 12.4.1648 Hanau; dochter van prins Willem i van Oranje en diens derde vrouw Charlotte van Bourbon; gehuwd (23.10.1596) met Filips Lodewijk ii, graaf van Hanau-Münzcnbcrg. Haar hof te Hanau werd een toevluchtsoord voor de calvinisten. Zij steunde haar neef Frederik v van de Palts en mo...

Lees verder
1973
2021-01-25
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Catharina

Catharina - [Gr. katharos, zuiver], vrouwennaam, gedragen door verscheidene heiligen.

1964
2021-01-25
voornamen

Voornamenboek

Catharina

v In het algemeen wordt de naam in verband gebracht met Gri. katharos 'rein, schoon, zuiver'. Volgens sommigen echter is hij van alkaterinè, waarop de Russ. vorm wijst. De th zou er dan in gekomen zijn onder invloed van het Gri. woord katharos (hoewel men het ook verklaart uit aeikaternè 'de altijd reine'). Er is n...

Lees verder
1950
2021-01-25
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Catharina

meisjesnaam.

1949
2021-01-25
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Catharina

Belgica, (1578-1648), gravin van Nassau, derde dochter van Willem I, prins van Oranje, en Charlotte van Bourbon. Huwde 'Philipp Ludwig, graaf van Hanau. Haar hof toevluchtsoord voor Calvinisten, leefde na 1625 aan het Hof van Frederik Hendrik.

Lees verder
1933
2021-01-25
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Catharina

Catharina - dochter van Albrecht van Beieren, gehuwd met den veel ouderen Eduard, hertog van Gelre, en na diens dood (1371) met zijn opvolger Willem van Gulik.

1926
2021-01-25
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Catharina

I. Catharina de heilige volgens een legende een 18-jarige jonkvrouw uit koninklijk geslacht in Alexandrië. Omdat zij bij een Heidensch feest zich in het openbaar over de dwaasheid van den afgodendienst uitsprak, werd zij in den kerker geworpen. Daar moet zij 50 wijsgeeren, die met haar redetwistten, tot bekeering gebracht hebben, zoo ook de ge...

Lees verder
1916
2021-01-25
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Catharina

Catharina - 1) C. van Alexandrie (Heil. martelares, bij de Grieken de altijd reine genoemd, eene der meest gevierde heiligen van het Oosten en van het Westen, behoort ook tot de 14 noodhelpers. Volgens de legende eene geleerde, ongehuwde vrouw te Alexandrië uit koninklijk geslacht, overwon in het disputeeren 60 philosofen en bekeerde ze; werd onder...

Lees verder
1870
2021-01-25
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Catharina

Catharina, eene vrouwennaam, is gegeven: Aan Heiligen. Hiertoe behooren: Catharina of Aeicatharina, volgens de legende eene maagd uit koninklijken bloede te Alexandria. Zij werd in den kerker geworpen, omdat zij bij een offerfeest, door keizer Maxentius aangerigt, de dienst der afgoden voor eene dwaasheid verklaarde. Vijftig geleerde Heidenen kwam...

Lees verder