2019-10-22

catharina

In het algemeen wordt de naam in verband gebracht met Griekse katharos 'rein, schoon, zuiver'. Volgens sommigen echter is hij van alkaterinè, waarop de Rus. vorm (Ekaterina) wijst. De th zou er dan in gekomen zijn onder invloed van het Grieks woord katharos (hoewel men het ook verklaart uit aeikaternè 'de altijd reine'). Er is nog een andere verklaring, hetgeen wel op onzekerheid wijst, namelijk uit Syrisch kéthar 'kroon'. De naam was al vroeg in de Middeleeuwen in West-Europa verbreid en zee...

2019-10-22

Catharina

Catharina - Eigennaam 1. (vrouwelijke naam) meisjesnaam

2019-10-22

Catharina

Catharina, eene vrouwennaam, is gegeven: Aan Heiligen. Hiertoe behooren: Catharina of Aeicatharina, volgens de legende eene maagd uit koninklijken bloede te Alexandria. Zij werd in den kerker geworpen, omdat zij bij een offerfeest, door keizer Maxentius aangerigt, de dienst der afgoden voor eene dwaasheid verklaarde. Vijftig geleerde Heidenen kwamen in de gevangenis, om haar tot eene andere overtuiging te brengen, doch verlieten haar als Christenen. Ook keizerin Faustina werd door haar tot het...

2019-10-22

Catharina

Catharina - 1) C. van Alexandrie (Heil. martelares, bij de Grieken de altijd reine genoemd, eene der meest gevierde heiligen van het Oosten en van het Westen, behoort ook tot de 14 noodhelpers. Volgens de legende eene geleerde, ongehuwde vrouw te Alexandrië uit koninklijk geslacht, overwon in het disputeeren 60 philosofen en bekeerde ze; werd onder keizer Maxentius (306) onthoofd, nadat het rad, waarmee zij zou gemarteld worden, uit elkaar gesprongen was. Engelen, naar men zegt, brachten het li...

2019-10-22

Catharina

Catharina - dochter van Albrecht van Beieren, gehuwd met den veel ouderen Eduard, hertog van Gelre, en na diens dood (1371) met zijn opvolger Willem van Gulik.

2019-10-22

Catharina

Catharina - [Gr. katharos, zuiver], vrouwennaam, gedragen door verscheidene heiligen.