2019-09-17

Cabet

Etienne Cabet, een Fransch communist, werd geboren te Dijon den 2den Januarij 1788, tot het onderwijs opgeleid door Jacotot en was eenigen tijd leeraar aan een gymnasium. Daarna studeerde hij in de regten en werd advocaat in zijne geboortestad. Later begaf hij zich naar Parijs, waar hij zich aansloot aan de Carbonari en weldra tot de bestuurders behoorde van dit geheim genootschap. Na de Julij-revolutie van 1830 ontving hij van Dupont de l’Eure, minister van Justitie, eene benoeming tot procur...

Lees verder
2019-09-17

Cabet

Cabet - (Etienne), Fransch communist, geb. 1 Jan. 1788 te Dijon, overl. 8 Nov. 1856 te St. Louis (Miss.), was advocaat in zijn geboorteplaats, ging naar Parijs, werd hier lid van een geheim genootschap, kreeg in 1831 een zetel in de Kamer, sloot zich bij de uiterste linkerzijde aan, gaf in 1832 zijn Histoire de la révolution de 1830 in het licht, richtte het weekblad „Le Populaire” op, werd in Maart 1834 wegens een artikel in dit blad tot een gevangenisstraf van twee jaren veroordeeld, vluc...

Lees verder
2019-09-17

Cabet

Cabet - Etienne, Fransch communist; * 1 Jan. 1788 te Dijon, † 8 Nov. 1856 te St. Louis. Onder leiding van den opvoedkundige Jacotot werd C. onderwijzer, en studeerde dan in de medicijnen en in de rechten; tijdens de Juli-revolutie werd hij procureur-generaal, en als democraat gekozen tot lid van de Kamer der afgevaardigden; zijn ideaal was het vestigen der republiek, hij publiceerde een heftig geschreven Geschiedenis der Revolutie van 1830 en redigeerde het blad Le Populaire, waarin hij z...

Lees verder
2019-09-17

Cabet

Cabet, - Étienne, Frans politicus, 1.1.1788 Dijon, ♱8.11.1856 Saint Louis (Missouri). Cabet studeerde rechten, werd na de Julirevolutie van 1830 procureur-generaal op Corsica en daarna kamerafgevaardigde. Als vurig democraat richtte Cabet het blad Le Populaire op, dat hèt oppositieblad werd. Zijn verzet tegen koning Louis Philippe noopte hem tot uitwijken. In Londen schreef Cabet zijn utopische Voyage en Icarie (1840), dat in Franse arbeiderskringen opgang maakte en een communist...

Lees verder