Wat is de betekenis van bron?

2024-04-24
Nederlandse Voornamenbank

Meertens Instituut (2020)

Bron

Zie Bruno

2024-04-24
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

bron

bron - Zelfstandignaamwoord 1. daar waar men informatie vandaan haalt De journalist beschermde zijn bron heel zorgvuldig. 2. het begin van een waterloop De bron van een rivier is waar de rivier begint. 3. een plaats waar water uit de grond komt...

2024-04-24
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

bron

bron - zelfstandig naamwoord 1. het punt waar iets begint ♢ wat is de bron van dit verhaal? 1. een bron van vermaak [waar je veel plezier kunt hebben] 2. bron van inkomsten...

2024-04-24
Begrippenlijst Lenntech

Lenntech (2016)

Bron

Bron is grond water dat uit de aarde sijpelt wanneer de grondwaterspiegel hoger ligt dan het grondoppervlak.

2024-04-24
Dromen encyclopedie

Fink (1998)

Bron

De bron symboliseert de bron van de eeuwige jeugd, het sprankelende leven en de levenslust. Is het water van de bron helder, dan lacht het geluk ons toe. Wanneer echter het water troebel is, dan wijst dit op sombere vooruitzichten, op onenigheid op het persoonlijke vlak en op mensen, die ons niet gunstig gezind zijn. (Zie ook ‘Water’).

2024-04-24
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

bron

1. alle getuigenis waaruit zich kennis laat verwerven: in schrift, beeld, geluid of op andere wijze. 2. in literatuuronderzoek: document waarin bepaalde informatie voor het eerst is vastgelegd en waarop latere publikaties gebaseerd zijn.

2024-04-24
Droom lexicon

G. Senger (1985)

Bron

Het water als symbool van de levensenergie stroomt uit de leidingen. Dezelfde positieve betekenis bezitten de verjongingsbron en de natuurlijke bron uit droom en mythologie. Zolang het water stroomt en helder blijft, heeft elke bronnendroom een positieve betekenis. Produceert de bron echter geen water, dan dreigt het leven, de levensenergie, uitgep...

2024-04-24
Encyclopedie van het milieu

Oosthoek (1984)

bron

plaats waar water uit de ondergrond treedt. Bronnen worden gevoed door regenwater dat op hoger gelegen terreindelen valt, door de bodem zakt en lager door ondoorlatende lagen gedwongen wordt aan de oppervlakte te treden. Er zijn ook bronnen die door de mens zijn gegraven (de zgn. sprengen) met het doel water te winnen voor watermolens, wasserijen o...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-24
Lexicon Beeldende Kunstenaars

Pieter Scheen (1980)

Bron

Jean Louis; geb. Den Haag 10 september 1817, overl. Den Haag 14 november 1881. Landschapschilder.Tentoonstellingen in Den Haag van 1837-1859: gezicht op een haven; gezicht aan een rivier; zonsondergangen; wintergezicht; duinachtig landschap; en diverse landschappen in pastel. Kunstkronijk 1852 (blz. 82). Scheen 1946 en 1969.