Wat is de betekenis van BRAAKMAN?

2024-05-19
Encyclopedie van Zeeland

Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1982)

BRAAKMAN

(Den Dullaert, Brakman). Afgedamde zeearm in Zeeuws-Vlaanderen. Vóór de 17e eeuw Den Dullaert genaamd. Bestond reeds in de 13e eeuw. Vergroot door o.a. de stormvloeden van 1375/76, 1404, 1421, 1424, 1477 en 1493, onder invloed waarvan verscheidene dorpen verloren zijn gegaan, zoals → Hertinge, → Moerkerke, → Niekerke, O...

2024-05-19
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Braakman

of Brakman is een inham van de Westerschelde, ontstaan door de watervloed van 1440, waarbij de dorpen Huigersluis, Steekerk, Hertingen, Peerboom, Moerkerk en St Janskapel werden verzwolgen. Vroeger was het water veel uitgestrekter en splitste zich bij de Vogelschor in twee armen, het Axelsche-Gat en Sassche-Gat. Vooral de laats...

2024-05-19
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Braakman

1440 door overstrooming ontstane inham in Zeeuwsch-Vlaanderen, gedeeltelijk weer ingepolderd.

2024-05-19
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Braakman

Braakman - (of Brakman), inham van de W. Schelde, waardoor Z. Vlaanderen verdeeld wordt in een W. en een O. deel. Vooral door den vloed van 1377 kreeg de Braakman groote uitgebreidheid. In de 14e eeuw kon men van Gent via de Braakman de W. Schelde bereiken. Een groot deel van de B. is later dichtgeslibd en ingepolderd. Voor de afwatering is de B. v...

2024-05-19
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Braakman

('bra:k) m. inham in Zeeland.

2024-05-19
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Braakman

Braakman - inham van de Wester-Schelde in Zeeuwsch-Vlaanderen ; ze ontstond vooral door de groote overstrooming van 1440, waardoor verscheidene dorpen ten onder gingen. Ze breidde zich vroeger in twee takken, het Axelsche en het Sassche gat, veel verder O.-waarts uit, dan tegenw. Er bestond eens zelfs verbinding met de Lijs, zijriv. van de Schelde,...

2024-05-19
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Braakman

Braakman - in Nederland vm. diepe inham van de Westerschelde, die in 1952 is ingepolderd. Het was de laatste kustinsnijding in Zeeuws-Vlaanderen. Vanaf de 13e eeuw is de Braakman steeds in omvang toegenomen. Grote stormvloeden, zoals de Sint-Maartensvloed (1377) en de Sint-Elisabethsvloed (1404) deden telkens stukken land verdwijnen. Sindsdien zij...

2024-05-19
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Braakman

Zij-arm van de Hont of Wester-Schelde, ontstaan bij den watervloed van 22 Jan. 1440, die de dorpen Huigersluis, Steekerk, Hertingen,'Peerboom, Moerkerken St.-Janskapel verzwolg. Voorheen heette de B. ook Dullaert of het Woeste water en was ook veel grooter dan thans, en deelde zich bij de Vogelschor in twee armen, het Axelsche Gat en het Sassc...