Synoniemen van bouw

2020-02-25

bouw

bouw - Zelfstandignaamwoord 1. het doen verrijzen van huizen, bruggen enz. De bouw van de piramiden heeft ongetwijfeld veel voeten in de aarde gehad. 2. het bouwbedrijf Hij is in de bouw gaan werken. 3. het bouwterrein Het is ten strengste verboden op de bouw zonder helm aanwezig te zijn. 4. de wijze waarop iets gebouwd is, bouwwijze ...

2020-02-25

Bouw

Bouw - De totstandkoming van een technisch werk. Men spreekt van den b. of het bouwen van een huis, d.i. de uitvoering van de werken, welke noodig zijn, om het huis tot stand te brengen. Eveneens de b. van een locomotief of van een kanaal, hoewel aanleg een meer gebruikelijke uitdrukking is voor werken van uitgestrektheid en van lage afmetingen. Soms gebruikt men b. ook in den zin van constructie, b.v. de b. van het menschelijk lichaam.

2020-02-25

bouw

bouw - zelfstandig naamwoord 1. de sector die zich met het bouwen bezighoudt ♢ hij werkt in de bouw 2. de manier waarop iets in elkaar zit ♢ de bouw van die toren is erg ingewikkeld Zelfstandig naamwoord: bouw de bouw Synoniemen constructie

2020-02-25

Bouw

Zie Baue

2020-02-25

bouw

bouw - m. (g. mv.), 1. het bebouwen, bewerken, m.n. beploegen van het land: de — is afgelopen; 2. het verbouwen van enig gewas: de — van beetwortelen is voordelig; de — van maïs invoeren; aardappelen en groenten van eigen —, van eigen teelt, zelf verbouwd; 3. het maaien, binnenhalen van de veldvruchten, de oogst: in de — zijn; in de volle —, midden in de oogst; de droge zomer was nadelig voor de — van het hooi, de opbrengst, het beschot; 4. de...

2020-02-25

Bouw

Bouw is de algemeen gehanteerde, niet gespecificeerde benaming voor het realisatieproces van een bouwwerk, dan wel – afhankelijk van de context – voor de plaats waar dat realisatiepro-ces plaatsvindt. Zie ook: bouwen, bouwwerk en proces. Tags: bouwen – bouwwerk – proces.

2020-02-25

Bouw

Bouw - Oost-Indische vlaktemaat = 7096,49 M2. of 500 vierkante Rijnlandsche roeden.

2020-02-25

bouw

bouw - v., landmaat in Ned.Indië, ruim 7000 M2.

2020-02-25

bouw

v. landmaat ln Ned.-Indië (7096,5 mz).

2020-02-25

Bouw

Het begrip bouw heeft 2 verschillende betekenissen: 1. bouw - BOUW, m. het bebouwen, bewerken, inz. beploegen van het land de bouw is afgeloopen; hij begint te laat met zijn bouw; — het verbouwen van eenig gewas de bouw van beetwortelen is voordeelig; den bouw van maïs invoeren; — het maaien, binnenhalen der veldvruchten, de oogst: in den bouw zijn; in den vollen bouw, midden in den oogst; — (gew.) de markt was in vollen bouw, in vollen gang; — (gew.) hij is in z...