Wat is de betekenis van bladgroen?

2023-12-01
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

bladgroen

Het begrip bladgroen heeft 5 verschillende betekenissen: 1) groene bladkleurstof. groene kleurstof in plantencellen die de groene plantendelen onder invloed van zonlicht hun kleur geeft; groene bladkleurstof; chlorofyl. 2) groen plantendeel. groene deel van een plant; groene deel van een groente; groen plantendeel; groen blad. 3)...

2023-12-01
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

bladgroen

bladgroen - Zelfstandignaamwoord 1. (plantkunde) de groene kleurstof van planten,meer bekend onder de naam chlorofyl, die zich in chloroplasten bevindt en met behulp waarvan zij licht opvangen en de energie daarvan omzetten in chemische energie die wordt gebruikt voor fotosynthese Woordherkomst samenstelling van blad en groen...

Direct alle resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-01
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Bladgroen

of chlorofyl, de groene kleurstof der planten. Het bladgroen is voor de planten van het hoogste belang, omdat zich daarin onder invloed van het zonlicht de assimilatie voltrekt, waarbij zetmeel gevormd wordt.

2023-12-01
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

bladgroen

of chlorofyl, de groene kleurstof van planten aanwezig in bladgroenkorrels (➝ plastiden). Noodzakelijk voor assimilatie. Het bevat vier verschillende kleurstoffen: chlorofyl a en chlorofyl b (beide groen), caroteen (oranje) en xanthofyl (geel). Chlorofyl a en b overheersen zo sterk dat de twee andere niet zichtbaar zijn. In rijpende vruchten w...

2023-12-01
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Bladgroen

De groene kleurstof uit bladen c.a. groene plantendelen. Een complex van aan eiwit gebonden kleurstoffen, waarvan men door mechanische fragmentatie van plantendelen, opneming in waterige vloeistoffen (b.v. bufferoplossingen) en afcentrifugeren van de grove bestanddelen, suspensies kan bereiden. De voornaamste componenten zijn de groen gekleurde chl...

2023-12-01
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Bladgroen

chlorofyl, de in alle groene en rode planten aanwezige stof, welke hen in staat stelt koolwaterstoffen uit koolzuur en water op te bouwen. Wordt sinds kort in de farmaceutische handel gebracht als adsorbens van schadelijke (althans onaangenaam geurende) stoffen. De geneeskrachtige werking is nog onvoldoende onderzocht; het veelvuldig gebruik berust...

2023-12-01
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Bladgroen

kleurstof die de groene plantendelen kleurt, chlorophyl: het bladgroen maakt de koolstofassimilatie mogelijk.

2023-12-01
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

bladgroen

o. (groene kleurstof in planten).

2023-12-01
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Bladgroen

chlorophyl, de voornaamste kleurstof der groene plantendeelen; de andere is: carotinoide.

2023-12-01
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Bladgroen

Bladgroen - ➝ Blad; ➝ Bladkleurstoffen.

2023-12-01
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

bladgroen

('blat) o. groene kleurstof in bladeren en planten.

2023-12-01
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Bladgroen

Bladgroen. De groene kleurstof der planten draagt den naam bladgroen of chlorophyl; zij is gebonden aan bepaalde bestanddeelen van de cel, die bladgroenkorrels of chlorophylkorrels of chloroplasten genoemd worden. Deze bladgroenkorrels bezitten een zekere zelfstandigheid, daar zij zich door deeling kunnen vermenigvuldigen en in staat zijn, bewegin...

2023-12-01
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Bladgroen

o., kleurstof die de groene plantedelen kleurt, zie chlorofyl: het bladgroen maakt de koolstof assimilatie mogelijk.

2023-12-01
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Bladgroen

Zie. Bladkleurstoffen.

2023-12-01
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Bladgroen

BLADGROEN, o. de groene kleurstof der bladeren; het bladgroen maakt de koolstof-assimilatie mogelijk. —KORREL, v. (-s).

2023-12-01
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Bladgroen

Bladgroen (Chlorophyl) is de kleurstof, waaraan planten hunne groene kleur verschul­digd zijn. Het bevindt zich vooral in die deelen, welke aan het licht blootgesteld zijn en zuurstof uitademen, en slechts zelden in de inwendige deelen der planten. Het ontstaan van bladgroen schijnt bovenal afhankelijk te wezen van het licht, daar planten, die in h...