Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Gepubliceerd op 21-01-2021

Bladgroen

betekenis & definitie

De groene kleurstof uit bladen c.a. groene plantendelen. Een complex van aan eiwit gebonden kleurstoffen, waarvan men door mechanische fragmentatie van plantendelen, opneming in waterige vloeistoffen (b.v. bufferoplossingen) en afcentrifugeren van de grove bestanddelen, suspensies kan bereiden.

De voornaamste componenten zijn de groen gekleurde chlorophyllen, waarvan de meeste hogere planten chlorophyl a en chlorophyl b in bepaalde verhouding bevatten. Daarnaast bevat het bladgroen gele kleurstoffen: carotenoiden. Door extractie met organische oplosmiddelen (b.v. aceton, mengsels van lagere alcoholen en water, e.d.) kan men de bladgroenkleurstoffen in oplossing verkrijgen. Door geschikte uitschud- en chromatografische methoden kan men de afzonderlijke componenten hieruit afscheiden.

Lit.: H. FISCHER, H. ORTH, Die Chemie des Pyrrols II, 2. Leipzig, 1940.