Synoniemen van Biljart

2020-01-27

biljart

biljart - o. (-en), 1. spel dat met drie ivoren of uit synthetisch materiaal vervaardigde ballen wordt gespeeld op een met banden afgezette en met groen laken beklede langwerpige rechthoekige tafel: een partij 2. tafel waarop dit spel gespeeld wordt.

2020-01-27

Biljart

Biljart - tafel, waarop het biljartspel gespeeld wordt, rechthoekig van vorm, rustend op vier, vijf of zes pooten, naar gelang de grootte. Er zijn zgn. kleine tafels (waarop het klein-biljartspel uitgevoerd wordt) en groote of matchtafels, die gebezigd worden voor internationale doeleinden. Het blad wordt gevormd uit leiplaten, omgeven door verhoogde randen, waarin rubber om ze veerend te maken en effect teweeg te brengen. Het blad is belegd met fijn groen laken. Men onderscheidt het in onze la...

2020-01-27

biljart

biljart - zelfstandig naamwoord uitspraak: bil-jart 1. spel dat gespeeld wordt met drie ivoren ballen op een rechthoekige, met groen laken afgedekte tafel ♢ de mannen uit de buurt spelen elke vrijdagavond biljart in het café 2. rechthoekige, met groen laken afgedekte tafel voor het biljartspel ♢ mijnheer De Vries heeft met zijn keu het b...

2020-01-27

Biljart

BILJART, o. (-en), zeker spel met ballen gespeeld op eene met groen laken bekleede langwerpig rechthoekige tafel; — tafel tot dit spel dienende.

2020-01-27

Biljart

Biljart, afkomstig van het Fransche woord bille (bal). Onder de spelen, die tot afwisseling moeten dienen voor vermoeijende beroepsbezigheden, bekleedt ongetwijfeld het biljartspel met het verouderde of minder ge­bruikelijke maliën, kolven, kegelen enz. een hoogen rang, omdat het niet alleen beweging des ligchaams, maar ook eene groote mate van overleg en behendigheid vereischt. Geen won­der derhalve, dat het algemeen is verspreid en dat koffijhuis- en logementhouders zich gaarne de aa...

2020-01-27

Biljart

Biljart, een op pooten staande, zuiver horizontale, krachtens overoude gewoonte meest met groen laken overtrokken, van verhoogde, veerende randen (banden) omzoomde, 220 tot 276 cM. lange, 110 tot 150 cM. breede tafel, waarop met ivoren ballen het biljartspel uitgevoerd wordt. Verschillende pogingen, om zuiver vierkante, ronde, ovale of veelhoekige biljarten in te voeren, hebben geen bijval gevonden. Overigens bestaan nog in de inrichting, vooral ten opzichte der openingen van de balvangers of za...

2020-01-27

biljart

biljart - Zelfstandignaamwoord 1. (spel) spel waarbij door middel van een een lange, dunne houten stok (de keu), ballen in een rechthoekige bak met lage randen worden bespeeld In het café konden oude mannen biljart spelen. 2. carambole-biljart, specifiek biljartspel waarbij de speelbal twee andere 2 ballen moet raken Driebanden biljart is weer een speciale vorm van carambole-biljart. 3....

2020-01-27

Biljart

is een spel, dat jullie allen natuurlijk wel honderd keer hebt zien spelen. Meestal kun je geen café of plattelandslogement binnenkomen, of je hoort al direct het geluid van ivoren ballen, die tegen elkaar stoten. En dan zie je een paar heren of opgeschoten jongens bezig met biljarten aan een grote, zware tafel (biljart genaamd), overtrokken met groen laken, of je ziet ze met ernstige gezichten het dopje of pomerans aan de punt van hun queue — zoals de lange biljartstok genoemd word...

2019-04-23

Collé (biljart)

Collé (biljart) - Term bij biljartspel: een bal is collé, wanneer hij tegen een band ligt.

2017-07-26

Russisch biljart

→ golfbiljart

2018-08-14

Pommerans

Zie Biljart.

2019-03-20

Biljartkamer

Biljartkamer - vertrek, waarin biljart gespeeld wordt; buiten het biljart moet nog voldoende ruimte zijn voor het uitstooten van den biljartstok. Minimum maat 4,25 x 5,25 m2. Goede verlichting van het vertrek; bij dag liefst bovenlicht, bij avond door twee lampen met reflectors, welke ca. 1 m boven het blad van het biljart hangen, aan de bovenzijde groen. De vloer moet zeer sterk zijn met het oog op het groote gewicht van het biljart, liefst met rubber of linoleum bekleed en rondom het biljart m...

2019-07-17

poule

poule - v., potspel (biljart).

2019-07-10

stinker

slechte bal; misstoot (op 't biljart).

2018-09-01

Biljarten

BILJARTEN, (biljartte, heeft gebiljart), biljart spelen.

2019-05-27

biljarter

biljarter - m. (-s), iemand die biljart speelt.

2019-05-27

biljarttafel

biljarttafel - m. (-s), tafel waarop men biljart. De tafel is rechthoekig, zuiver waterpas gesteld en met groen laken bespannen. Het blad van de tafel bestaat uit platen van 45—60 mm dikte, doorgaans vervaardigd van Portugese lei. De banden van de tafel worden vervaardigd van rubber en hebben een hoogte van 36—37 mm. Een biljarttafel is altijd tweemaal zo lang als breed. Voor internationale toernooien en de belangrijkste nationale kampioenschappen worden uitsluitend biljarts gebruikt...

2019-07-17

ruiker

ruiker - m., (argot), slechte stoot op het biljart.

2019-07-17

stinker

stinker, - m., (argot) misstoot op het biljart; slechte bal.

2019-07-10

poule

poule - v. gmv. potspel (in het biljart); zeker dansfiguur