Wat is de betekenis van Bezwaar — moeielijkheid — hinderpaal?

1898
2022-08-18
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Bezwaar — moeielijkheid — hinderpaal

De hindernis, die het bereiken van zeker doel in den weg staat. Bezwaar en moeilijkheid doen beide uitkomen de groote mate van krachtinspanning, die noodig is om tot een doel te komen; hinderpaal zet meer op den voorgrond, dat hetgeen ons in den weg staat ons verhindert het doel te bereiken. Bij bezwaar heeft men meer het oog op den last, die het v...

Lees verder