Wat is de betekenis van hinderpaal?

2019
2022-07-04
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

hinderpaal

hinderpaal - Zelfstandignaamwoord 1. een paal die in de weg staat 2. (figuurlijk) iets of iemand die een belemmering vormt bij het bereiken van een bepaald doel De fabrieken die de ruwe materialen verwerkten tot eindproducten, werden aangedreven door enorme waterraden, waardoor ze afhankelijk waren van, tja...

Lees verder
1973
2022-07-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

hinderpaal

m. (-palen), stoffelijk of onstoffelijk beletsel bij het voortgaan of streven naar iets: iemand een — in de weg stellen.

1952
2022-07-04
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Hinderpaal

s., hinderpeal, stân-yn-’e-wei; iem. hinderpalen in de weg leggen, immen dwers foar de boech komme, immen dwerse kneppels (foar de skinen) smite.

1950
2022-07-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Hinderpaal

m. (...palen), stoffelijk of onstoffelijk beletsel bij het voortgaan of streven naar iets: iem. een hinderpaal in de weg stellen ; hij is alle hinderpalen te boven gekomen.

1937
2022-07-04
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

hinderpaal

m. -palen; eig. paal, die in de weg staat; meestal fig. hindernis, moeielijkheid: een onoverkomelijke hinderpaal voor iem. uit de weg ruimen.

1898
2022-07-04
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Hinderpaal

HINDERPAA m. (...palen), belemmering, beletsel: iem. een hinderpaal in den weg stellen; hij is alle hinderpalen te boven gekomen.