Wat is de betekenis van Bezetten — innemen?

1898
2021-09-25
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Bezetten — innemen

Eene plaats in bezit nemen. Wie eene plaats bezet, heelt het recht om dat te doen; wie haar inneemt, doet dat onwille-keurig of willekeurig en eigenmachtig, of heeft verlof er tijdelijk gebruik van te maken. Wilt gij mijne plaats een oogenblik innemen? Deze plaats is bezet, gij moogt haar dus niet innemen.

Lees verder