Wat is de betekenis van betrekking?

2019
2021-10-26
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

betrekking

betrekking - Zelfstandignaamwoord 1. een band of relatie Dat land heeft geen diplomatieke betrekkingen met Nederland. 2. een bezigheid waaruit men inkomsten haalt, de baan, ambt, post, werkkring Ze heeft momenteel een tijdelijke betrekking. 3....

Lees verder
2018
2021-10-26
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

betrekking

betrekking - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-trek-king 1. werk waarvoor je betaald wordt ♢ het leraarschap lijkt me een goede betrekking 2. het met elkaar omgaan ♢ de betrekkingen in onze fa...

Lees verder
1992
2021-10-26
Psychologie en Sociologie

Psychologie en Sociologie

Betrekking

Relatie.

1973
2021-10-26
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Betrekking

v. (-en), 1. ambt, werkkring: een openbare, winstgevende, ondergeschikte betrekking; in betrekking komen; in zijn bij; een zoeken; 2. wederzijds verband, verhouding tot elkaar: dat heeft geen betrekking daarop, dat staat daarmee niet in verband; met betrekking tot, aangaande; verband: de tussen onderwerp en gezegde wordt uitgedrukt door overeenste...

Lees verder
1952
2021-10-26
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Betrekking

s., bitrekking, plak, post tsjinst, offysje (it), baentsje (it); zijnkwijtraken, it 'e tsjinst reitsje, derut reitsje, op 'e dyk komme to stean.

1950
2021-10-26
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Betrekking

v. (-en), 1. ambt, bediening, werkkring : een openbare, winstgevende, ondergeschikte betrekking ; zijn betrekking nederleggen ; in betrekking komen ; in betrekking zijn bij; een betrekking zoeken; iem. aan een betrekking helpen; 2. wederzijds verband, verhouding tot elkander: dat heeft geen betrekking daarop, dat staat daarmee niet i...

Lees verder
1898
2021-10-26
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Betrekking

BETREKKING, v. het trekken van wissels. —, (-en), ambt, bediening eene openbare, winstgevende ondergeschikte betrekking; zijne betrekking neder leggen; in betrekking komen; in betrekking zijn bij; — eene betrekking zoeken, werkkring; — iem. aan eene betrekking helpen; — dat heeft geene betrekking daarop, dat staat daarmee...

Lees verder
1898
2021-10-26
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Betrekking

zie Ambt.