Wat is de betekenis van beschermen?

2024-02-29
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

beschermen

beschermen - Werkwoord 1. (ov) er zo goed mogelijk voor zorgen dat er niets verkeerd gebeurt De dijk moest het land beschermen tegen een overstroming. Woordherkomst afgeleid van schermen met het voorvoegsel be- Uitdrukkingen en gezegden ♦ beschermd s...

2024-02-29
Historische collectie Nederland

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed (2019)

beschermen

Beschermen: het treffen van voorzieningen die het ontstaan of optreden van schade en/of aantasting voorkomen of beperken.

2024-02-29
Bridge Opzoekboek

drs. Toine van Hoof (2017)

beschermen

Ook: balancen; heropenen; openhouden (van de bieding). Een bod doen of een doublet geven in de vierde positie, wanneer het bieden van de tegenpartij op een laag niveau is gestopt. Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen ‘beschermen’ (na een opening van de linkertegenstander, gevolgd door tweemaal pas) en ‘balancen’ (in een later stadium van de bie...

2024-02-29
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

beschermen

beschermen - regelmatig werkwoord uitspraak: be-scher-men 1. zorgen dat hij veilig is ♢ de politie beschermt ons wel 2. zorgen dat je ergens geen last van hebt ♢ deze paraplu beschermt me tegen...

Wil je toegang tot alle 15 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-29
Wielersportwoordenboek

Jan Luitzen (2009)

beschermen

(ov ww; beschermde; h. beschermd) - (voort)helpen, protegeren: een beschermde renner, die op hulp van ploegmakkers mag rekenen, zonder kopman te zijn.

2024-02-29
Vloeken lexicon

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg (1997)

beschermen

In de 17de eeuw, bij Bredero, en ten laatste in Willem Leevend [1786] van Wolff en Deken komt de formule God bescherme ons voor. Deze formule ontwikkelt zich tot uitroep van verbazing, ongeloof en is daarmee gelijk aan het hedendaagse God beware ons!

2024-02-29
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

beschermen

beschermen - In algemene zin te gebruiken voor het veilig stellen van mensen of dingen tegen letsel of schade. Gebruik 'behoud' voor activiteiten die worden ondernomen om verdere verandering of achteruitgang van voorwerpen, locaties of bouwwerken te voorkomen. Gebruik '@historic preservation' als zulke activiteiten worden ondern...

2024-02-29
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Beschermen

v., biskermje, biwarje, hoedzje.

2024-02-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Beschermen

(beschermde, heeft beschermd), 1. voor alle kwaad behoeden: Gods beschermende hand. 2. tot een scherm strekken, beschutten, beveiligen voor geweld: iem. beschermen tegen zijn aanranders; de onschuld beschermen; de sterken moeten de zwakken beschermen, verdedigen; — oneig.: een pels beschermde hem tegen de koude...

2024-02-29
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

beschermen

(bə'schermən) (beschermde, heeft beschermd) 1. bewaren voor alle kwaad : God bescherme ons! Syn. →: behoeden. 2. beveiligen: iemand tegen geweld -. 3. verdedigen : ik ben hier om u te -. 4. bevoordelen : de kunst →: recht. 5. door zijn invloed en gezag steunen, voorthelpen : de -de vriendschap van de minister. Syn. protegeren.

2024-02-29
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Beschermen

(beschermde, heeft beschermd), 1. voor kwaad behoeden: Gods beschermende hand; 2. tot een scherm strekken, beschutten, beveiligen voor geweld: iemand beschermen tegen zijn aanvallers; de sterken moeten de zwakken beschermen, verdedigen; de beschermende duisternis; 3. begunstigen, bevorderen: de kunst beschermen; beschermende rechten, hoge -invoerre...

2024-02-29
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Beschermen

Beschutten, vrijwaren, behoeden, verdedigen.

2024-02-29
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Beschermen

BESCHERMEN, (beschermde, heeft beschermd), tot een scherm strekken, beschutten, behoeden voor alle kwaad; beschermen tegen; de onschuld beschermen; — iem. of zich zelf beveiligen, verdedigen; — een pels beschermde hem tegen de koude, deed hem die niet gevoelen; — de kunst beschermen, bevorderen; — beschermende rechten, in...

2024-02-29
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Beschermen

zie Behoeden.

2024-02-29
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Beschermen

Beschermen, bw. gel. (ik beschermde, heb beschermd); - tegen, beschutten; (ook fig.); de onschuld -; -de regten (van in- en uitvoer); het -d stelsel. *...ENGEL, m. (-en). *...ER, m. (-s). *...STER, v. (-s). *...GOD, m. (-en). -IN, v. (-nen), beschermengel. *...HEER, m. (-en). *...HEILIGE, m. en v. (-n). *...ING, v. gmv.