Wat is de betekenis van Berg?

2020
2022-01-26
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Berg

Eenstammige verkorting van Germaanse namen met -berg- 'bescherming' (zie -burg-).

2019
2022-01-26
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

berg

berg - Zelfstandignaamwoord 1. (geologie) een substantiële verhoging in het landschap In het platte Nederland noemen we iets al snel een berg. 2. (figuurlijk), (informeel) een grote hoeveelheid Een berg geld. berg - Werkwoord 1....

Lees verder
2018
2022-01-26
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

berg

berg - zelfstandig naamwoord 1. sterke verhoging in het aardoppervlak ♢ in Nederland hebben we geen bergen 1. hij kan bergen verzetten [heel veel werk doen] 2. ik zie er als een...

Lees verder
2010
2022-01-26
Dokterswoordenboek

Ruim 2300 medische begrippen, omschreven door Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt

berg

Vettige huiduitslag met dikke gelige schilfers op de hoofdhuid van een baby. Deze uitslag ontstaat meestal een paar weken na de geboorte en verdwijnt vanzelf na een paar maanden. Dokters zijn het er niet over eens hoe berg ontstaat. De uitslag is onschuldig en geeft meestal geen last, maar ziet er niet zo prettig uit. De babyhuid is heel kwetsbaar,...

Lees verder
2009
2022-01-26
Wielersportwoordenboek

Wielersportwoordenboek door Jan Luitzen ©

berg

(de; en) AL - min of meer op zichzelf staande sterke verheffing van het aardoppervlak, m.n. zo’n verheffing hoger dan 600 m. → col

Lees verder
2000
2022-01-26
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Berg

Bergen verzetten, het schijnbaar onmogelijke doen, vaak onder inspiratie van een geloof of ideaal; (in een verzwakte betekenis) een flinke inspanning leveren. Al in de bijbel, in het Nieuwe Testament, wordt deze uitdrukking figuurlijk gebruikt om uit te drukken waartoe het ware geloof de mens in staat stelt. In het Oude Testament is het God die ber...

Lees verder
1993
2022-01-26
Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Berg

Lokale wind in Zuid-Afrika. Het is een hete, droge en stofbeladen, sirocco-achtige wind. De berg waait gewoonlijk in zuidelijke richting vanuit de binnenlanden van Zuid-Afrika en kan dagenlange perioden met zeer hoge temperaturen brengen helemaal tot aan de Zuid-Afrikaanse kustgebieden.

Lees verder
1992
2022-01-26
Symbolen

Hans Biedermann

berg

een wereldwijd verbreid symbool voor goddelijke nabijheid. De berg verheft zich boven het alledaags niveau van de mensheid en reikt tot bij de hemel.

1982
2022-01-26
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

BERG

(Bergje; vluchtberg e.a.) → Werf.

1973
2022-01-26
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Berg

m. (-en), ook: barg, mannelijk zwijn, m.n. big van ongeveer drie weken oud, die gecastreerd is.

1973
2022-01-26
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Berg

Belg. gemeente in de prov. Brabant (arr. Halle-Vilvoorde), ingevolge de wet van 26.7.1971 opgenomen in de randfederatie -»-Zaventem; 8,89 km2, 2270 inw. Er is 2,8 km2 akkerland en 0,9 km2 weiland. Berg heeft nog een belangrijke werkgelegenheid in de landbouw (16,4 % van de beroepsbevolking is agrarisch), vooral gespecialiseerd in tuinbouw (witlofte...

Lees verder
1964
2022-01-26
voornamen

Voornamenboek

Berg

m Eenstammige verkorting van Germ. namen met -berg- 'bescherming'; zie -burg.

Lees verder
1958
2022-01-26
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

BERG

In plaatsnamen als Bergum, Boornbergum: hoogte, hoge grond. BERG, Van den. Befaamde hardrijdersfamilie uit Rijperkerk 1870-80: Trijntje, Anna, Thys, Okke, Hendrik en Sjoerd Wiebes. Bekendsten: Thys, Okke, Trijntje, die veel prijzen wonnen, in het beste jaar (1879) tot ƒ 3000,—. Zie: J. H. Rijpkema, Hardrijders en hardrijdsters in vroeg...

Lees verder
1954
2022-01-26
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Berg

In de landb. wordt hiermede bedoeld een kap-b. met één of meer roeden (opgaande stijlen) en een beweegbare kap, waaronder de oogst wordt geborgen. De kap-b. komen veel voor op de Veluwe, in de Achterhoek, Utr. en Z.Holl. Deze worden onderscheiden in één-, twee-, drie-, vier-, vijf- en zesroeden-b. De bergroeden kunnen zi...

Lees verder
1954
2022-01-26
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Berg

seborrhoea, zie dauwworm.

1952
2022-01-26
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Berg

s., berch; (hoofdzeer), dúst (it), âlde groun; metbedekt, dústich.

1950
2022-01-26
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Berg

I. m. (-en), 1. min of meer op zichzelf staande sterke verheffing van de aardoppervlakte: boven op een berg; bergen en dalen; als aardr. term: zulk een verheffing hoger dan (500 m; de bergen, het bergland; in vlakke streken noemt men verheffingen van de grond van 20 m hoogte reeds bergen (Amerongse berg e.d.); — ...

Lees verder
1947
2022-01-26
Winkler

Winkler Prins 1947

Berg

(1, aardrijkskunde) is in het algemeen elke verheffing van de bodem, die zich door haar hoogte aanmerkelijk van het omliggende terrein onderscheidt. Deze kan dus zowel geïsoleerd uit een vlakte oprijzen, als deel uitmaken van een gebergte, in het laatste geval moet de berg zich boven de gemiddelde kamhoogte verheffen. Een bodemverheffing van g...

Lees verder
1937
2022-01-26
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

berg

I. m. bergen (1 min of meer op zich zelf staande verheffing van de oppervlakte der aarde; inz. in de aardr. een verheffing boven 600 m; 2 grote hoop, hoeveelheid): 1. een vuurspuwende berg, vulkaan; de berg Thabor; gouden bergen beloven; zie gouden 5; 2. een berg papieren; de oude 3de nv. nog in te berge rijzen, van haar, dat overeind gaat staan; z...

Lees verder
1933
2022-01-26
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Berg

deel y/d Pruisische Rijnprovincie.