Wat is de betekenis van Berg?

2024-05-21
Winkler Prins Junior

Winkler Prins Encyclopedie

2024-05-21
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-21
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

berg

(1906) (Antwerpen, euf.) pandjeshuis, lommerd. In Ned.: ome* Jan. Een 'bergbriefje' is een lommerdbriefje, een ontvangstbewijs voor iemand die iets beleent. • Berg, Pandhuis, lommerd, Fr. mont de pitie'. Hij hee' z'n horloge in den berg gezet. (Jozef Cornelissen & Jan Baptist Vervliet: Idioticon van het Antwerpsch dialect. Aanhangsel. 1906...

2024-05-21
Nederlandse Voornamenbank

Meertens Instituut (2020)

Berg

Eenstammige verkorting van Germaanse namen met -berg- 'bescherming' (zie -burg-).

2024-05-21
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

berg

berg - Zelfstandignaamwoord 1. (geologie) een substantiële verhoging in het landschap In het platte Nederland noemen we iets al snel een berg. 2. (figuurlijk), (informeel) een grote hoeveelheid Een berg geld. berg - Werkwoord 1....

2024-05-21
Bijbels Lexicon

Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart (2017)

Berg

Bergen verzetten, het schijnbaar onmogelijke doen, vaak onder inspiratie van een geloof of ideaal; (in een verzwakte betekenis) een flinke inspanning leveren. Al in de bijbel, in het Nieuwe Testament, wordt deze uitdrukking figuurlijk gebruikt om uit te drukken waartoe het ware geloof de mens in staat stelt. In het Oude Testament is het God die ber...

2024-05-21
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

berg

berg - zelfstandig naamwoord 1. sterke verhoging in het aardoppervlak ♢ in Nederland hebben we geen bergen 1. hij kan bergen verzetten [heel veel werk doen] 2. ik zie er als een...

2024-05-21
Dokterswoordenboek

Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt (2010)

berg

Vettige huiduitslag met dikke gelige schilfers op de hoofdhuid van een baby. Deze uitslag ontstaat meestal een paar weken na de geboorte en verdwijnt vanzelf na een paar maanden. Dokters zijn het er niet over eens hoe berg ontstaat. De uitslag is onschuldig en geeft meestal geen last, maar ziet er niet zo prettig uit. De babyhuid is heel kwetsbaar,...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-21
Wielersportwoordenboek

Jan Luitzen (2009)

berg

(de; en) AL - min of meer op zichzelf staande sterke verheffing van het aardoppervlak, m.n. zo’n verheffing hoger dan 600 m. → col