Wat is de betekenis van Basische zouten?

2024-06-13
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Basische zouten

ontstaan dàn bij meerzurige basen, wanneer niet alle hydroxylgroepen door zuurresten zijn vervangen. Bijv. basisch aluminiumacetaat oflenicet, Al(OH) (GH3COO)2 HjO, basisch loodnitraat, PbOH(NÖ3) en -acetaat. Deze verbindingen ontstaan vaak door hydrolyse uit de zouten van zwakke basen. Zij kunnen, echter louter formeel, ook geschreven...

2024-06-13
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Basische zouten

Beschouwt men de vorming van een zout uit een base en een zuur, dan is dit op te vatten als een vervanging van de hydroxylgroepen der base door de zuurrest(en), d.i. het zuur min de vervangbare waterstof. Worden nu alle hydroxylgroepen door zuurresten vervangen, dan verkrijgt men de n o r ma l e zouten; bij gedeeltelijke vervanging daarentegen de b...

2024-06-13
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Basische zouten

Basische zouten, zouten gevormd door gedeeltelijke vervanging der hydroxylgroepen van een base door een zuurrest. Vaak heeft hierna nog een waterafsplitsing plaats. Zij staan tegenover normale en zure zouten. B.z. behoeven niet basisch te reageeren. De meeste b.z. zijn weinig oplosbaar; zij vormen zich vaak door inwerking van overmaat base op het...