Wat is de betekenis van Azijnzure zouten?

2024-06-13
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Azijnzure zouten

of acetaten ontstaan door het neutraliseren van azijnzuur met alkaliën of metaaloxyden. Enkele van deze zouten zijn bijv.: Natriumacetaat: NaO.CO.CH3-)-3HjO; het wordt gebruikt voor de bereiding van ijsazijn, azijnaether en amylacetaat. Calciumacetaat: Ca(0.C0.CH3)2-)-iH20, dat bij de bereiding van azijnzuur uit houtazijn als tussenproduct wor...

2024-06-13
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Azijnzure zouten

Azijnzure zouten - zouten van CH3COOH. In de geneeskunde worden verschillende gebruikt; inwendig o.a. kalium- en natriumacetaat; uitwendig: loodacetaat, Goulardwater, Buronis-vloeistof.

2024-06-13
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Azijnzure zouten

Azijnzure zouten - of acetaten, ontstaan, wanneer in het azijnzuur, CH3.C00H, de waterstof der carboxylgroep door metalen wordt vervangen. Zij vormen zich o.a., indien azijnzuur op oxyden of op de koolzure zouten der metalen werkt. Van de vele tot deze groep behoorende zouten zijn te noemen: Ammonium-acetaat, C2H302.NH₄. Aluminiumacetaat, Al (C2H3...

2024-06-13
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Azijnzure zouten

of acetaten. Deze ontstaan wanneer in het azijnzuur, CH3. C O O H, de waterstof der carboxylgroep door metalen wordt vervangen. Zij vormen zich indien door waterig azijnzuur metaalhydraten wor-. den geoxydeerd, of indien azijnzuur op de koolzure zouten der metalen werkt; enkele metalen lossen in azijnzuur onder ontwikkeling van waterstof tot azijnz...