Wat is de betekenis van base?

2020
2022-05-16
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

base

(1980+) (Eng.) (drugs) voorgekookte cocaïne. Staat bekend als de pitbull onder de drugs want het heeft een verwoestende werking. De roes werkt slechts enkele minuten en veroorzaakt impulsief-agressief gedrag. Ook wel: basecoke. Syn.: crack*. Baseman is slang voor iemand die base gebruikt. • 'Baseheads' is de titel van...

Lees verder
2018
2022-05-16
Arbeidsgeneeskunde

Arbeidsgeneeskunde

Base

Een stof die met een zuur reageert tot een zout. Behalve de alkaliën, die vaak metaalhydroxyden zijn, horen tot de basen ook een aantal organische stikstofverbindingen. Een waterige oplossing van een base heeft altijd een PHgraad groter dan 7.

2016
2022-05-16
Lenntech

Begrippenlijst Lenntech

Base

Base is een alkaline stof, die een pH heeft die hoger is dan 7,5.

1999
2022-05-16
Woordenboek van Neologismen

Geschreven door Marc de Coster ©

Base

Base - (Eng.), gekookte cocaïne. In een portiek, schuin tegenover de bar, verwarmden rasta’s met een aansteker ‘base’ op een lepeltje. Jan Brokken: De blinde passagiers, 1997 Het feit dat dealers steeds vaker kant en klare ‘base’ op straat verkopen is voor een deel ook het gevolg van het opjaagbeleid. Nieuwe Revu, 02-01-97

Lees verder
1994
2022-05-16
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Base

[v. Gr. basis = bodem, voetstuk; zie basis] (chemie) in de traditionele opvatting een stof waarin een metaal verbonden is met een of meer hydroxylgroepen, -OH (bijv. NaOH, natriumhydroxyde, natronloog).

1993
2022-05-16
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Base

loog; scheikundige verbinding die met een zuur een zout en water vormt

1990
2022-05-16
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

base

base - Substantie die hydroxylionen afgeeft wanneer het in water wordt opgelost.

1987
2022-05-16
Natuurlijk alternatief

Homeopathie encyclopedie

Base

Wie zich op het terrein van de voeding beweegt, struikelt om de andere stap over de begrippen zuur en basisch. Revolutionaire ontdekkingen van atoomgeleerden hebben de uitleg er niet gemakkelijker op gemaakt. In een notedop draait alles om standaardpakketjes positieve energie, de protonen. Zuren zenden ze uit, basen nemen ze op. Vandaar dat het twe...

Lees verder
1985
2022-05-16
Woordenboek automatisering

Henk Biemond - 1985

Base

(1) Grondtal Een getal, dat net zo vaak met zichzelf wordt vermenigvuldigd als door een exponent wordt aangegeven. (2) Basis De elektrode van een bipolaire transistor, die vaak als stuurelektrode wordt gebruikt.

Lees verder
1981
2022-05-16
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Base

In de scheikunde noemt men verbindingen van een metaal met waterstof en zuurstof waarin OH-groepen voorkomen, basen. Oplossingen van basen in water bevatten OH-ionen. Zij vertonen een basische reactie, d.w.z. zij maken een oplossing van lakmoes blauw. Natriumhydroxide (NaOH) is een base. Er zijn ook wel basen zonder metaalatomen, zoals ammon...

Lees verder
1974
2022-05-16
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

base

verbinding van een metaal met één of meer OH-groepen (metaalhydroxyde).

1973
2022-05-16
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Base

v. (-n), in de scheikunde een stof, die één of meer OH-groepen bevat. Vanouds een stof die in waterige oplossing hydroxylionen afsplitst zoals natriumhydroxide: NaOH ⇆ Na+ + OH-. Thans omvat het begrip alle stoffen, die in oplossing waterstofionen kunnen opnemen, b.v. NH3 + H+ ➝ NH4+. Organische basen zijn de aminen en alkaloïden...

Lees verder
1955
2022-05-16
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Base

zie: basis.

1954
2022-05-16
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Base

noemt men een stof, die met een zuur een zout vormt, terwijl bij deze reactie gelijktijdig water ontstaat. Een b. is, opgelost in water, gesplitst in negatieve hydroxylionen, OH--ionen, en positieve, meestal metaalionen, b.v. natrium-, kalium-, calcium-ionen, resp. in NaOH, KOH en Ca(OH)2. Ook ammonia NH4OH, met het positieve ammonium-ion (NH4), is...

Lees verder
1951
2022-05-16
Engels

Woordenboek Engels (1951)

Base

1 snood, slecht, laag; onedel; min(derwaardig), vuig; vals

1950
2022-05-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Base

v. (-n), (scheik.) loog, stof die een of meer hydroxylgroepen bevat en in waterige oplossing OH-ionen afsplitst: basen vormen zouten als ze in verbinding met zuren treden.

1949
2022-05-16
Vreemde woorden in de Natuurkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Base

(Lat. basis = Gr. [3aat; (basis) voetstuk, fundament). Fundament voor de vorming van een zout; chemische stof die met een zuur of oxyde een zout kan vormen. Het bijbehorend adjectief is basisch.

Lees verder
1948
2022-05-16
Spaans

Spaans woordenboek (1948)

Base

f. grondslag, grondvlak, onderstel, steun; basis; base de operaciones, operatiebasis.

1948
2022-05-16
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

base

v. scheikundige verbinding, waaruit door toevoeging van zuur een zout wordt gevormd.

1947
2022-05-16
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Base

is de benaming voor de tegenpool van een zuur. Oorspronkelijk begreep men hieronder uitsluitend de hydroxyden, de verbindingen van metalen met één of meer hydroxylgroepen, -OH, zoals NaOH, Ba(OH)s, Al(OH)s enz. (één- of meerzurige basen). Deze ontstaan met water uit de oxyden, die daarom basische oxyden worden genoemd, i...

Lees verder