Wat is de betekenis van basedow?

2020
2021-12-08
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

basedow

ziekte van de schildklier. ziekte van de schildklier waarbij onder andere een verhoogde hartslag, zwelling in de hals door een vergrote schildklier en uitpuilende ogen kunnen optreden. Voorbeelden: Het kunstmatige in Kuiks stijl verdwijnt op slag als zij mensen beschrijft, talentvolle mensen meestal, die ze liefheeft om hun bijzonder...

Lees verder
1994
2021-12-08
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Basedow

[in 1838 beschreven door de Duitse arts Karl Adolph von Basedow (1799-1854)]: ziekte van -, bep. ziekte van de schildklier (verhoogde werking).

1993
2021-12-08
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Basedow

(ziekte van Basedow) ziekte veroorzaakt door een versterkte werking van de schildklier

1974
2021-12-08
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

Basedow

Karl (1799 1854), Duits geneesheer, beschreef een schildklieraandoening: ➝ziekte van Basedow.

1948
2021-12-08
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

Basedow

ziekte van ~, door Basedow beschreven aandoening van de schildklier gepaard met uitpuilende ogen, hartkloppingen en versnelde pols.

1933
2021-12-08
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Basedow

(1799/1854), arts te Merseburg in Duitschland, bekend om zijn beschrijving der naar hem Basedowsche ziekte genoemde aandoening v/d schildklier, een gevolg v/e gestoorde stofwisseling, die hartkloppingen, uitpuilen der oogen en opzetten v/d schildklier veroorzaakt.

1916
2021-12-08
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Basedow

Basedow (Johannes Bernard), geb. te Hamburg 1723, overl. te Maagdenburg 1790, vermaard paedagoog, verbreider van Rousseau’s denkbeelden in Duitschland, stichter van het Philantropeum te Dessau (1774), in welke inrichting die denkbeelden zouden worden toegepast, doch dat slechts vier jaren bleef bestaan. — B., aanvankelijk theoloog, dan huisonderwij...

Lees verder
1870
2021-12-08
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Basedow

Basedow (Johann Bernard), een beroemd opvoedkundige, werd geboren te Hamburg op den 11den September 1723. Hij was de zoon van een pruikenmaker, en toen deze hem in hetzelfde bedrijf wilde opleiden, ont­vlood hij de ouderlijke woning en trad in dienst bij een heelmeester in Holstein. Deze doorgrondde ras de buitengewone gaven van den knaap en zond h...

Lees verder