Wat is de betekenis van Bartjens, volgens?

2018
2023-02-07
Ewoud Sanders

Journalist, taalhistoricus, trainer

Bartjens, volgens

zo nauwkeurig mogelijk berekend Je hoort het niet zo heel vaak meer en sommige van de nieuwste woordenboeken hebben de uitdrukking volgens Bartjens dan ook geschrapt. Toch is het een zegswijze die vrijwel iedereen kent, hoewel er onduidelijkheid bestaat over wat er nu precies mee wordt bedoeld. Ook over de persoon Bartjens bestond lang onduidelij...

Lees verder