2019-11-20

Bartjens, volgens

zo nauwkeurig mogelijk berekend Je hoort het niet zo heel vaak meer en sommige van de nieuwste woordenboeken hebben de uitdrukking volgens Bartjens dan ook geschrapt. Toch is het een zegswijze die vrijwel iedereen kent, hoewel er onduidelijkheid bestaat over wat er nu precies mee wordt bedoeld. Ook over de persoon Bartjens bestond lang onduidelijkheid. De 19de-eeuwse naslagwerken spreken elkaar op talloze punten tegen. Aan veel onzekerheid kwam een einde toen C.P. Burger in 1912 in het tijdsch...