Wat is de betekenis van Bartjens?

2024-07-18
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-18
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Bartjens

Bartjens, Willem, Nederlands schoolmeester, *1569 Amsterdam, +juni 1638 Zwolle. Bartjens was onderwijzer in Amsterdam en later in Zwolle (1618-1638). Hij werd bekend door zijn populaire en nauwkeurige rekenboekjes (De Cijfferinghe), die tot ver in de 19e eeuw werden herdrukt. De zegswijze `volgens Bartje(n)s', als iets nauwkeurig berekend is, verwi...

2024-07-18
Gevleugelde woorden

J.H. de Ruijter (1940)

Bartjens

Zie: Volgens Bartjens.

2024-07-18
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

Bartjens

Willem, rekenmeester en maker van twee rekenboeken in 1637; zegsw. volgens Bartjens, nauwkeurig berekend zoals door Bartjens, of volgens zijn rekenboeken.

2024-07-18
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Bartjens

Willem, bekend Ned. rekenmeester. *1693 of 1587, /= 1673 te Amsterdam. Vooralbekend om zijn werk Cijferinghe (1633), een leerboek der rekenkunde, dat tot in de 19e eeuw werd gebruikt. Zijn naam leeft voort in de uitdrukking: „volgens Bartjens”.

2024-07-18
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Bartjens

('bartjəns) (Willem) Nederlands onderwijzer o. a. te Amsterdam in de XVIIde eeuw, bekend om zijn rekenboek : dat is volgens -, nauwkeurig berekend.

2024-07-18
Wetenswaardig Allerlei

T. Pluim (1922)

Bartjens

„Volgens de rekening van Bartje(n)s," zegt men nog vaak als een herinnering aan den beroemden rekenmeester Willem Bartjens (1572—1633), wiens rekenboeken nog lang na zijn dood gebruikt werden. Vondel schreef zelfs een gedicht bij zijn portret.

2024-07-18
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Bartjens

Willem, Ned. schoolmeester, *1569 Amsterdam, † juni 1638 Zwolle. Bartjens was onderwijzer te Amsterdam, later te Zwolle (1618-38). In 1604 gaf hij De Cijfferinghe uit, een rekenboekje, dat vele herdrukken beleefde. Hij werkte het in 1633 om tot De Vernieuwde Cijfferinghe, 1e deel, en liet er in 1637 een Cijfferinghe 2e deel op volgen.Ook dez...

Wil je toegang tot alle 11 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-18
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Bartjens

Bartjens, volgens B., zoo nauwkeurig berekend als door B., volgens de berekening van B. Willem B. was een rekenmeester te Amsterdam, uit het begin van de 17e eeuw, die in 1637 te Zwolle een Cijfferinge uitgaf, een rekenboek, dat herhaaldelijk, nog in 1839, herdrukt werd.