Wat is de betekenis van Balspel?

1990
2021-04-22
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

balspel

balspel - Sporten waarbij in het spel een bal wordt gebruikt.

1973
2021-04-22
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Balspel

Balspel - o. (-en), spel dat met ballen gespeeld wordt: biljart is een —. Balspelen zijn verbreid bij alle volken. Het is bekend dat bij de oude Azteken en Egyptenaren het balspel een belangrijke plaats innam en dat de Chinezen al omstreeks 2700 v.C. voetbal speelden. Dat sommige balspelen een religieuze oorsprong hebben, valt o.a. af te leiden ui...

Lees verder
1962
2021-04-22
Archeologische Encyclopedie

Alles over Archeologie

Balspel

Was in Mexico en in het Mayagebied een symbolisch bedoelde religieuze ceremonie. De speelplaatsen hadden meestal de vorm van een dubbele T of een dubbele I. De zijwanden waren bij de Maya*, Zapoteken* en Totonaken* schuin, bij de Tolteken* en Azteken* vertikaal. De massieve rubberbal moest zonder aanraking met de handen in het doel ge...

Lees verder
1950
2021-04-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Balspel

o. (-en), spel dat met ballen gespeeld wordt: biljart is een balspel; wij hebben verschillende balspelen van de Engelsen overgenomen.

1898
2021-04-22
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

BALSPEL

o. (-en), spel dat met ballen gespeeld wordt: in den laatsten tijd hebben wij verschillende balspelen van de Engelschen overgenomen.

1870
2021-04-22
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Balspel

Balspel (Het) is een gymnastisch spel met één of meer ballen. Er zijn weinig spe­len van zoo opwekkenden aard, die tevens de kracht en behendigheid des ligchaams zoo sterk ontwikkelen zonder gevaarlijk te we­zen, als het balspel. Daarom stond het reeds bij de Ouden in groot aanzien. Volgens Heródotus is het door de Lydiërs uitgevonden, — vol...

Lees verder