Wat is de betekenis van August Hermann Francke?

2023-10-02
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

August Hermann FRANCKE

een van de vaderen van het Duitse Piëtisme (Lübeck 2 Mrt 1663 - Halle 8 Juni 1727), nam na zijn studies te Hamburg en Leipzig en veel lectuur van mystieken, deel aan het collegium philobiblicum te Leipzig, beleefde in 1687 zijn bekering en onderbrak zijn verdere studie door deelname aan de meer stichtelijke collegia biblica. Doordat zij z...

2023-10-02
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

August Hermann Francke

De kampioen van het Piëtisme, de man met het wereldoverwinnend geloof, dat in de liefde werkende was, werd op 22 Maart 1663 in Lübeck geboren. Hij was de zoon van een aanzienlijk rechtsgeleerde, die zijn zoon een godvruchtige opvoeding gaf en hem voor de studie der godgeleerdheid bestemde. Op 16-jarigen leeftijd was hij al student in Erfu...