Wat is de betekenis van Atoomgewicht?

2024-05-21
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-21
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Atoomgewicht

Het a. van een element is de verhouding tussen het gewicht van 1 atoom van dat element en 1/16 van het gewicht van 1 atoom zuurstof. Het a. van zuurstof is dan per definitie 16, dat van waterstof ca 1, dat van koolstof 12, enz. (z. Periodiek systeem). Uit de a. kan men, als de chem. samenstelling van de stof bekend is, het moleculair gewicht daarva...

2024-05-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Atoomgewicht

o. (-en), (scheik.) gewicht van een atoom van i een element in dat van waterstof als eenheid uitgedrukt: het atoomgewicht van zuurstof is 16.

2024-05-21
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Atoomgewicht

van een chemisch element noemt men het getal, dat aangeeft, hoeveel maal het gewicht van het atoom van dit element groter is dan Vu van dat van het element zuurstof. Oorspronkelijk betrok men de atoomgewichten op dat van een atoom waterstof, als lichtste element, waarbij dit element dan een gewicht nauwkeurig gelijk aan de éénheid had...

2024-05-21
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

atoomgewicht

o. (verhouding tussen het gewicht van 1 atoom en van 1 atoom waterstof).

2024-05-21
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Atoomgewicht

Atoomgewicht - getal, dat aangeeft hoeveel maal een atoom van een bepaald element zwaarder is dan een atoom waterstof. Tegenwoordig gebruikt men als vergelijkingselement liever zuurstof, waarvan men het atoomgewicht op 16 stelt. Voorbeeld: men heeft gevonden dat een atoom zwavel twee maal zwaarder is dan een atoom zuurstof; het atoomgewicht van zwa...

2024-05-21
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

atoomgewicht

o. (-en) Scheik. getal dat aangeeft hoeveel maal één atoom van een element zwaarder is dan één atoom waterstof : het van zuurstof is 16.

2024-05-21
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Atoomgewicht

o. (-en) (ook: relatieve atoommassa), symbool A„ maat voor de massa van een atoom, waarbij niet het werkelijke gewicht wordt bepaald, maar de verhouding van zijn massa tot de atomaire massa-eenheid. Als atomaire massa-eenheid koos men eerst het waterstofatoom, later 1/16 van de massa van het zuurstofatoom. Thans is in de chemie en fysica 1/12...

Wil je toegang tot alle 11 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-21
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Atoomgewicht

Atoomgewicht - is de kleinste hoeveelheid van een element, die voorkomt per moleculairgewicht van één van zijn verbindingen. Bij de keuze is de constantheid der atoomwarmte een goede hulp. Daar volgens de atoomtheorie de hoeveelheden, die in andere verbindingen voorkomen, eenvoudige veelvouden hiervan moeten zijn, is de kennis der nauwkeurige atoom...