Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Gepubliceerd op 21-01-2021

Atoomgewicht

betekenis & definitie

Het a. van een element is de verhouding tussen het gewicht van 1 atoom van dat element en 1/16 van het gewicht van 1 atoom zuurstof. Het a. van zuurstof is dan per definitie 16, dat van waterstof ca 1, dat van koolstof 12, enz. (z.

Periodiek systeem). Uit de a. kan men, als de chem. samenstelling van de stof bekend is, het moleculair gewicht daarvan uitrekenen (en omgekeerd!). Dit is dus b.v. voor water, H2O 18 (nl.2 X 1 + 16) en voor koolzuur CO2 44 (nl. 12 + 2 x 16).