2020-02-25

Arum

Bij Elvis the Pelvis, vetkuiven en rock-'n-roll denk je niet meteen aan een dorpje op het Friese platteland. Toch is in Arum het enige Rock-'n-Rollmuseum in Nederland te vinden. Bezoekers ontmoeten er de sterren van de fifties en het begin van de sixties. Er zijn een Elvis Room, een Nederlandse beat- en popkamer en een zestiger-jarenruimte, met hoor- en tastbare herinneringen tot en met Woodstock. Verder: litho's van John Lennon, foto's van Graig Folkes, platen, handtekeningen, contracten, gramm...

2020-02-25

Arum

Arum L. [C. Linnaeus], - Latinizeering van den ouden Gr. plantennaam aron, waarmede een of andere Aracĕa werd aangeduid.

2020-02-25

Arum

Arum - Aronskelk, Aronsbaard, Kalfsvoet, geslacht der Araceeën met twee soorten in Nederland: A. maculatum, de gevlekte A. (plaat Giftige planten I, fig. 9) met gevlekte, pijlvormige bladeren en een witte, van buiten groene bloeischeede. Alle deelen van de plant zijn giftig, vooral de bessen. De knol (Aronswortel, Tubera Ari) is scherp en in ongekookten toestand oneetbaar, echter na drogen of verwarmen niet schadelijk meer en een goed, zetmeelhoudend voedsel. De andere soort, de Italiaansche Ar...

2020-02-25

ARUM

(Fr.: idem, eerste deel der samenstelling niet duidelijk, misschien persoonsnaam Ar(r)e, umnaam). Terpdorp aan de weg Bolsward-Harlingen (1241 inwoners). Herv., geref. en geref. art. 31 kerk. Openb. en chr. lagere school. Een van de 'vier bouwdorpen van Wonseradeel’, in de zgn. Kleine Bouwhoek. Landbouw, veeteelt en enige tuinbouw. Station voor kunstmatige inseminatie. Terpvondsten o.a. een houten zwaardje met runen en vroeg Fr. aardewerk. In de herv. kerk (1664, herbouwd 1837) fam...

2020-02-25

ARUM

(Fr. idem) Terpdorp in Wonseradeel, aan de weg Bolsward-Harlingen, waarvan het inwonertal tussen 1954 en 1974 met bijna 25 % daalde. Bevolking: (1954) 1269; (1959) 1202; (1964) 1134; (1969) 1061; (1973) 971.