Wat is de betekenis van argeloos?

2023-06-04
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

argeloos

argeloos - Bijvoeglijk naamwoord 1. zonder zich van mogelijk gevaar bewust te zijn, naïef, onschuldig De argeloze klant liet zich een veel te duur abonnement aansmeren. Woordherkomst afgeleid van arg (het kwade) met het achtervoegsel -loos met het invoegsel -e- Verwante begrip...

Lees verder

Direct toegang tot alle 10 resultaten over argeloos?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-04
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

argeloos

argeloos - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ar-ge-loos 1. wie niets kwaads verwacht of bedoelt ♢ argeloos stelde Peter voor om naar buiten te gaan Bijvoeglijk naamwoord: ar-ge-loos ... is argelozer dan ... ...

Lees verder
2023-06-04
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Argeloos

adj. & adv., erchleas, sûnder euvelmoed, ienfâldich, ûnskuldich, jobberich, jollich; — mens, jobbe; —zijn, gjin euvelmoed hawwe.

2023-06-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Argeloos

bn. en bw. (...lozer, -t), (ook ARGLOOS), onschuldig; aan geen kwaad denkende, niets kwaads vermoedende : een argeloos meisje ; een argeloos dier, niet denkende aan het gevaar dat het bedreigt; — een argeloos hart, gemoed ; een argloos oog ; — ook van hoedanigheden, gezindheden, handelingen enz. gezegd, bij welke me...

Lees verder
2023-06-04
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

argeloos

bn., bw.; argelozer, argeloost (onschuldig; aan geen kwaad denkend; te goeder trouw), een argeloze vraag; argeloze eenvoud.

2023-06-04
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

argeloos

(’argəlo:s) bn. en bw. (...lozer, -t) [arg ~ erg] aan geen kwaad denkend: een meisje; iets zeggen. Syn. eenvoudig, naïef, onergdenkend, onschuldig.

2023-06-04
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Argeloos

bn. en bw. (-lozer, -t), onschuldig; aan geen kwaad denkend, niets kwaads vermoedend: een argeloos meisje; een argeloos dier, niet denkend aan het gevaar dat het bedreigt; ook van hoedanigheden, gezindheden, handelingen enz. gezegd, waarbij men te kennen wil geven dat de persoon aan wie zij worden toegekend aan geen kwaad denkt: de argeloze en vro...

Lees verder
2023-06-04
Keur van Nederlandsche woordafleidingen

J.Pluim (1911)

Argeloos

= zonder arg of erg. Dit erg bet. oorspr. in verschillende talen kwaad, boos, laag, gemeen, gierig, dus allerlei slechte eigenschappen. Arglist is dus: booze list; argwaan = slechte waan (d.i. meening); ergeren — erger, boozer maken; verergeren = slechter worden.

2023-06-04
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

ARGELOOS

bn. en bw. (...loozer, ...loost), (ook ARGLOOS), onschuldig; aan geen kwaad denkende niets kwaads vermoedende een argeloos meisje; een argloos dier, niet denkende aan het gevaar dat het bedreigt; — hij had haar argloos lief en toch heeft ze hem slecht behandeld; onnoozle doch ook ik moest eens zoo argloos dwalen; een argeloos hart, gemoed; ee...

Lees verder
2023-06-04
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Argeloos

Argeloos, bn. (...oozer, -st), niet ergdenkend, te goeder trou w. *-HEID, v. gmv.

Lees verder