2020-04-05

Arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige is iemand die zich heeft gespecialiseerd in de belastbaarheid van de mens in zijn of haar werk. Een arbeidsdeskundige houdt zich voornamelijk bezig met het inschatten wat van iemand kan worden gevraagd tijdens het werk. Hierdoor werkt een arbeidsdeskundige vaak samen met een bedrijfsarts. Als arbeidsdeskundige heeft men de taak om te beoordelen waartoe iemand in staat is binnen zijn of haar werk. In andere woorden, in hoeverre iemand belast kan worden met het werk dat hij o...

2020-04-05

arbeidsdeskundige

deskundige die beoordeelt in welke mate iemand geschikt is om te werken en die - al dan niet in overleg met andere deskundigen - een traject vaststelt voor reïntegratie en werkbegeleiding; deskundige op het gebied van arbeidsgeschiktheid

2020-04-05

Arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige is een onafhankelijk expert specifiek geschoold in de weging van belasting en belastbaarheid van werknemers en uitkeringsgerechtigden. Een arbeidsdeskundige analyseert iemands fysieke, mentale en sociale toestand waarbij hij ook kijkt naar externe factoren zoals de werkorganisatie, collega's, financi├źn en relationele omstandigheden. Afhankelijk van de rol die de arbeidsdeskundige vervult treedt hij op als beoordelaar, adviseur of coach, voor bijvoorbeeld het UWV, gemeen...