Arbeidsdeskundige betekenis & definitie

Een arbeidsdeskundige is iemand die zich heeft gespecialiseerd in de belastbaarheid van de mens in zijn of haar werk. Een arbeidsdeskundige houdt zich voornamelijk bezig met het inschatten wat van iemand kan worden gevraagd tijdens het werk. Hierdoor werkt een arbeidsdeskundige vaak samen met een bedrijfsarts.

Als arbeidsdeskundige heeft men de taak om te beoordelen waartoe iemand in staat is binnen zijn of haar werk. In andere woorden, in hoeverre iemand belast kan worden met het werk dat hij of zij doet. Wanneer mensen langdurig ziek worden of bijvoorbeeld een handicap krijgen of ontwikkelen, zal dit van invloed zijn op de manier waarop zij hun werk kunnen uitvoeren. Vaak in samenwerking met een bedrijfsarts, bepaalt de arbeidsdeskundige welke taken iemand nog kan uitvoeren. Arbeidsdeskundigen vervullen op deze manier een rol die op zich op het spanningsveld tussen mens, arbeid en inkomen bevind.

De werkzaamheden van een arbeidsdeskundige kunnen erg uiteenlopen. Ten eerste zal een arbeidsdeskundige regelmatig een indicatie maken van de beperkingen die iemand heeft opgelopen en de gevolgen daarvoor voor zijn of haar werk. Een arbeidsdeskundige moet daarna beoordelen in hoeverre iemand die een beperking heeft opgelopen nog in staat is het werk uit te voeren. Ook kan een arbeidsdeskundige optreden als adviseur bij de nieuwe relatie die is ontstaan na ziekte of een ongeval tussen werkgever en werknemer. Een ongeval of ziekte kan deze relatie beïnvloeden en een arbeidsdeskundige kan beide partijen helpen deze verandering te accepteren. Ten slotte kan een arbeidsdeskundige langdurig werklozen die werk zoeken helpen en coachen bij de herintegratie op de arbeidsmarkt. Arbeidsdeskundigen worden dan ook voornamelijk ingeschakeld door instanties als het UWV, die er baat bij hebben om mensen op de arbeidsmarkt te brengen. Om arbeidsdeskundige te worden dient men een post-hbo opleiding vanuit het UWV te volgen.

Laatst bijgewerkt 28-01-2016