arbeidsdeskundige betekenis & definitie

deskundige die beoordeelt in welke mate iemand geschikt is om te werken en die - al dan niet in overleg met andere deskundigen - een traject vaststelt voor reïntegratie en werkbegeleiding; deskundige op het gebied van arbeidsgeschiktheid