Wat is de betekenis van Anorganische stoffen?

2023-12-12
Bodemrichtlijn begrippenlijst

Rijkswaterstaat (2017)

Anorganische stoffen

Anorganische stoffen is een verzamelnaam van stoffen die onder de titel anorganische verbindingen staan opgenomen in de Circulaire bodemsanering behorende bij de Wbb.

2023-12-12
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

anorganische stoffen

(G., an = zonder; organon = werktuig), afkomstig uit de levenloze natuur, ➝organische.


Direct alle 4 resultaten bekijken?

Start nu je gratis proefperiode!

2023-12-12
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Anorganische stoffen

noemt men in de scheik. verbindingen, die geen koolstof bevatten, hoewel eenvoudige koolstofhoudende verbindingen als koolzuur, CO2, blauwzuur (cyaan) Hen, wel bij de anorganische stoffen worden behandeld. A.s. of niet-bewerktuigde stoffen kunnen zonder medewerking van een levend organisme gevormd worden. Organische ten dele ook, maar deze worden m...

2023-12-12
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Anorganische stoffen

(Grieksch), eig.: niet levend; 1) i/d natuurkunde alle mineralen; tegengestelde: organische stoffen, al wat tot planten- en dierenwereld behoort; 2) i/d scheikunde alle verbindingen met uitz. v/d koolstofverbindingen, die organisch zijn.