Wat is de betekenis van Angelica (muziekleer)?

1933
2023-02-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Angelica (muziekleer)

Angelica (muziekleer) - of Vox angelica (in de muziek), orgelregister, zie Orgel.