Wat is de betekenis van Anciënniteit?

2019
2021-03-07
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

anciënniteit

anciënniteit - Zelfstandignaamwoord 1. de periode dat iemand verbonden is aan een bepaalde organisatie Bij het leggen van die puzzel gelden een paar vuistregels. Fracties hebben per Tweede Kamerlid recht op 52 vierkante meter. Binnen die ruimte wordt ook het ondersteunend personeel gehuisvest. Grote fractie...

Lees verder
2018
2021-03-07
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Anciënniteit

De periode, dat iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf.

1993
2021-03-07
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Anciënniteit

rangorde naar diensttijd

1991
2021-03-07
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Anciënniteit

Ouderdom in rang, onder meer bij ambtenaren en militairen. Tegenwoordig veel meer betrekking hebbend op het ‘aantal’ dienstjaren, dan op ‘rangorde naar’ dienstjaren.

1950
2021-03-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Anciënniteit

(<Fr.), rangorde naar diensttijd: de bevordering geschiedt naar anciënniteit.

1949
2021-03-07
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Anciënniteit

ouderdom in rang, vooral van ambtenaren en militairen. A., die bepaald wordt door volgorde van benoeming, door A. in vorige rang of door leeftijd, van belang voor promotiekansen en bevelsverhouding. Bevordering naar A. wordt soms doorbroken door bevordering bij keuze.

Lees verder
1933
2021-03-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Anciënniteit

Anciënniteit - = ouderdom in rang, berekend naar het getal dienstjaren in dien rang.

1916
2021-03-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Ancienniteit

Ancienniteit - (Fr.), volgorde naar leeftijd of diensttijd, ouderdom in rang, heeft beteekenis voor de positie en bevordering van sommige categorieën van ambtenaren; inzonderheid voor militairen. Daarover het volgende. A. is in het algemeen gelijk aan den diensttijd in den rang, die gerekend wordt van den datum van ingang van de benoeming in dien r...

Lees verder
1914
2021-03-07
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

anciënniteit

anciënniteit - v., opvolging naar dienstjaren ; voorrang wegens dienstouderdom.

1908
2021-03-07
Vivat

Schrijver op Ensie

Anciënniteit

Dienstouderdom, dienstjaren, de grondslagen van het avancement of de bevordering — naast de protectie.

1898
2021-03-07
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

ANCIËNNITEIT

v. bepaling der volgorde naar leeftijd of diensttijd de bevordering geschiedt naar anciënniteit.

1870
2021-03-07
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Ancienniteit

Ancienniteit noemt men de volgorde van burgerlijke en militaire ambtenaren naar rang van het aantal dienstjaren. Die ambtenaren worden tot hoogere rangen bevorderd naar ancienniteit of naar keuze. In het eerste geval ligt het aantal dienstjaren, in het tweede de bekwaamheid tot grondslag. De laatste grondslag zou ongetwijfeld verreweg...

Lees verder