Wat is de betekenis van Anciënniteit?

2019
2022-05-23
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

anciënniteit

anciënniteit - Zelfstandignaamwoord 1. de periode dat iemand verbonden is aan een bepaalde organisatie Bij het leggen van die puzzel gelden een paar vuistregels. Fracties hebben per Tweede Kamerlid recht op 52 vierkante meter. Binnen die ruimte wordt ook het ondersteunend personeel gehuisvest. Grote fractie...

Lees verder
2018
2022-05-23
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Anciënniteit

De periode, dat iemand werkzaam is bij de huidige werkgever of in het eigen bedrijf.

1994
2022-05-23
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Anciënniteit

[Fr. ancienneté] volgorde in ouderdom of dienstjaren.

1993
2022-05-23
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Anciënniteit

rangorde naar diensttijd

1991
2022-05-23
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Anciënniteit

Ouderdom in rang, onder meer bij ambtenaren en militairen. Tegenwoordig veel meer betrekking hebbend op het ‘aantal’ dienstjaren, dan op ‘rangorde naar’ dienstjaren.

1955
2022-05-23
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Anciënniteit

opvolging naar dienstjaren; voorrang wegens dienstouderdom.

1950
2022-05-23
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Anciënniteit

(<Fr.), rangorde naar diensttijd: de bevordering geschiedt naar anciënniteit.

1949
2022-05-23
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Anciënniteit

ouderdom in rang, vooral van ambtenaren en militairen. A., die bepaald wordt door volgorde van benoeming, door A. in vorige rang of door leeftijd, van belang voor promotiekansen en bevelsverhouding. Bevordering naar A. wordt soms doorbroken door bevordering bij keuze.

Lees verder
1947
2022-05-23
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Anciënniteit

of ouderdom in rang is van belang voor de bevelsverhouding en de promotiekansen, o.a. bij ambtenaren en in het bijzonder bij militaire... Wanneer twee militairen dezelfde rang bekleden, bestaat tussen hen, met betrekking tot dienstaangelegenheden, de verhouding van meerdere tot mindere, met alle gevolgen daaraan verbonden, op grond van meerderen ou...

Lees verder
1937
2022-05-23
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

anciënniteit

v. (Fr. voorrang naar dienstouderdom of dienstjaren): naar anciënniteit.

1933
2022-05-23
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Anciënniteit

Anciënniteit - = ouderdom in rang, berekend naar het getal dienstjaren in dien rang.

1916
2022-05-23
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Ancienniteit

Ancienniteit - (Fr.), volgorde naar leeftijd of diensttijd, ouderdom in rang, heeft beteekenis voor de positie en bevordering van sommige categorieën van ambtenaren; inzonderheid voor militairen. Daarover het volgende. A. is in het algemeen gelijk aan den diensttijd in den rang, die gerekend wordt van den datum van ingang van de benoeming in dien r...

Lees verder
1898
2022-05-23
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

ANCIËNNITEIT

v. bepaling der volgorde naar leeftijd of diensttijd de bevordering geschiedt naar anciënniteit.

1870
2022-05-23
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Ancienniteit

Ancienniteit noemt men de volgorde van burgerlijke en militaire ambtenaren naar rang van het aantal dienstjaren. Die ambtenaren worden tot hoogere rangen bevorderd naar ancienniteit of naar keuze. In het eerste geval ligt het aantal dienstjaren, in het tweede de bekwaamheid tot grondslag. De laatste grondslag zou ongetwijfeld verreweg...

Lees verder