Wat is de betekenis van Ambt Vollenhove?

2002
2020-12-05
Lexicon van de Nederlandse Landstreken

Lexicon door dr. H.A. Visscher (2002)

Ambt Vollenhove

Een voormalige gemeentelijke bestuurseenheid, waaronder de landelijke omgeving van het stadje Vollenhove ressorteerde. Tot 1830 behoorde ook het stadje Blokzijl tot de gemeente. In 1942 werd Ambt Vollenhove gevoegd bij de gemeente Stad-Vollenhove. Aldus ontstond de gemeente Vollenhove, die in 1973 de hoofdkern werd van een grotere gemeente Brederwi...

Lees verder