Synoniemen van alsof

nep
2019-10-19

alsof

alsof - Voegwoord 1. luidt een vergelijking in Alsof de zon plotseling achter de wolken vandaan gekomen was, zo klaarden alle gezichten op toen hij het goede nieuws vertelde. 2. als iets niet is wat het lijkt De teleurgestelde ouders deden alsof ze heel tevreden waren met de prestatie van hun kind. Woordherkomst samenstelling van als en of

2019-10-19

alsof

alsof - voegwoord uitspraak: als-of 1. het is niet zoals het lijkt ♢ de leraar deed alsof hij boos was 1. alsof ik dat niet weet! [dat weet ik heus wel] 2. hij was niet echt boos, maar hij deed alsof [hij deed alsof hij boos was] Voegwoord: als-of

2019-10-19

ALSOF

voegw. hij keek, alsof hij mij niet begreep, zooals (hij zou kijken), indien hij mij niet begreep; — alsof hij zeggen, (vragen enz.) wilde, op dien toon of met die gebaren die als ’t ware de uitdrukking zijn van dat gezegde enz.; — doen, zich aanstellen, zich houden alsof; (ellipt.) alsof je niet beter wist! je weet immers wel beter; — het was, scheen, onder den schijn, alsof hij boos werd, het had er den schijn van, dat; — hij handelde zoo (zoodanig), alsof hij heer en meester was.