Wat is de betekenis van Alpertus Mettensis?

1994
2021-07-24
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Alpertus Mettensis

Alpertus Mettensis, → Alpertus van Metz

1981
2021-07-24
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Alpertus Mettensis

{Alpertus van Metz), middeleeuws geschiedschrijver, *na 1025. Zijn De diversitate temporum (of: De diversitate morum) wordt gekenmerkt door levendige beschrijvingen, o.a. van de Tielse kooplieden en van → Adela de Wrede. Daarnaast schreef hij De extremis Deoderici rebus over Theoderik I van Metz. Hij is de ‘eerste Noord-Nederlandse gesch...

Lees verder
1949
2021-07-24
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Alpertus Mettensis

(d.i. uit Metz), kroniekschrijver begin 11e eeuw. vermoedelijk uit het Utrechtse; beschreef o.a. verwoesting Tiel (1006) en Utrecht (1007) door Noormannen.

1933
2021-07-24
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Alpertus mettensis

Alpertus mettensis - geschiedschrijver en kloosterling (eerst in St. Symphorianus in Metz, later waarsch. in de St. Paulusabdij bij Amersf.). Het werk: De episcopis Mettensibus libellus ad Constantinum abbatem (978—1017) is grootendeels verloren. Tusschen 1021—1023 schreef A. in Ned.: De diversitate temporum ad Burchardum Wormatiensem episcopum lib...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten