Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 02-02-2019

Alpertus mettensis

betekenis & definitie

Alpertus mettensis - geschiedschrijver en kloosterling (eerst in St. Symphorianus in Metz, later waarsch. in de St. Paulusabdij bij Amersf.). Het werk: De episcopis Mettensibus libellus ad Constantinum abbatem (978—1017) is grootendeels verloren. Tusschen 1021—1023 schreef A. in Ned.: De diversitate temporum ad Burchardum Wormatiensem episcopum libri II (1002—1018), dat voor de Ned. gesch. van dien tijd van groote beteekenis is.

U i t g.: Pertz in : Monumenta Germ. Hist. Script. (IV, 697—723); A. Hulshof in: Werken van Hist. Gen. (3e S. 37, 1916); phototypisch door C. Pijnacker Hordijk in: Codices Graeci et Latini (suppl. V 1908); Migne, Lat. (140, 451); Acta S.S. Maii (I, 1680, 441).

Post.