Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Gepubliceerd op 03-08-2020

Alpertus Mettensis

betekenis & definitie

{Alpertus van Metz), middeleeuws geschiedschrijver, *na 1025. Zijn De diversitate temporum (of: De diversitate morum) wordt gekenmerkt door levendige beschrijvingen, o.a. van de Tielse kooplieden en van → Adela de Wrede.

Daarnaast schreef hij De extremis Deoderici rebus over Theoderik I van Metz. Hij is de ‘eerste Noord-Nederlandse geschiedschrijver in engere zin' (Romein). Werk: De diversitate temporum (Uitgave. A.Hulshof, 1916).Litt. J.Romein. Gesch. v.d. Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de Middeleeuwen 1932); J.Davidse, Alpertus Mettensis historicus (in: TvG 1973).

Alpertus van Metz, →Alpertus Mettensis.