Wat is de betekenis van Allegorische schriftverklaring?

2024-04-18
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

ALLEGORISCHE SCHRIFTVERKLARING

zie Alexandrijnse School.

2024-04-18
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Allegorische schriftverklaring

Allegorische schriftverklaring is zulk eene uitlegging eener schriftelijke oirkonde, waarbij men uitgaat van de stelling, dat de schrijver iets anders, doorgaans iets van meer verheven inhoud, gedacht en aangewezen heeft, dan men uit de gewone letterlijke opvatting zijner woorden zou opmaken. Die verklaring heeft eene belangrijke rol vervuld...