Wat is de betekenis van Algebraïsche vormen?

2023-03-30
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Algebraïsche vormen

Algebraïsche vormen - zijn verbindingen tusschen verschillende grootheden, waarbij uitsluitend gebruik gemaakt is van algebraïsche bewerkingen.