Wat is de betekenis van vormen?

2020
2020-11-01
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

vormen

vormen - Werkwoord 1. in de juiste vorm brengen Ik wil eerst rondkijken en mezelf een mening vormen. 2. deel uitmaken van, fungeren als bouwsteen van Vanille-ijs en aardbeien vormden het toetje. Insecten vormen...

Lees verder
2002
2020-11-01
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

vormen

Vormen is: 1) het meervoud van vorm; 2) het maken van een 3-dim beeld (2) d.m.v. beeldhouwen, boetseren of modelleren, construeren en formeren; 3) rangschikkingen in de muzikale structuur.

1994
2020-11-01
Muiswerk

Woordenboek van Muiswerk Educatief

vormen

vormen - regelmatig werkwoord uitspraak: vor-men 1. de gedaante ervan hebben ♢ deze straten vormen een kruis 2. het maken ♢ hij vormt een beeld uit klei 1. ik kan m...

Lees verder
1933
2020-11-01
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Vormen

Het toedienen van het H. Vormsel; zie ➝ Vormsel.

1916
2020-11-01
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

vormen

(vormde, heeft gevormd), 1. de gedaante hebben van: die straten een kruis; 2. uitmaken, zijn: de grondslag voor iets —; zij — de meerderheid; 3. de gedaante geven aan: een kring —; een beeld uit klei —; 4. samenstellen, maken: een leger —; zich een denkbeeld, een oordeel —, uit de beschikbare gegevens doen o...

Lees verder
1898
2020-11-01
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

VORMEN

VORMEN - (vormde, heeft gevormd), een zekeren vorm aannemen : die straten vormen een kruis; — een kring vormen, in een kring gaan zitten of staan ; — uitmaken, zijn : de Maas vormt de noordelijke grens van NoordBrabant; het vogelbekdier vormt den overgang der viervoetige dieren tot de vogels; — een zekeren vorm geven : brood, fl...

Lees verder