Wat is de betekenis van Agency?

2022
2022-08-13
vindpunt

Vindpunt.nl

agency

(zelfstandig naamwoord) [alg.] agentschap, kantoor, bureau - Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) waakt in België over de voedselveiligheid. [alg.] afdeling [alg.] orgaan

Lees verder
2021
2022-08-13
Jannes H Mulder

Schrijver op Ensie

Agency

Een agency is de ‘wij-factor’ die ons 'een stem geeft' en zorgt voor saamhorigheid. Een agency is ‘dat wat indirect handelt’ en bijvoorbeeld een groep omstanders aanspreekt op hun verantwoordelijkheid en aanzet tot handelen. Al denken vele mensen dat zij uit vrije wil binnen de grenzen van heersende regels blijven,...

Lees verder
1951
2022-08-13
Engels

Woordenboek Engels (1951)

Agency

werking; agentschap, agentuur, vertegenwoordiging; bureau, instantie. lichaam: bemiddeling, middel.