Wat is de betekenis van ad interim?

2019
2022-05-20
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

ad interim

ad interim - Frase 1. voorlopig, tussentijds Verwante begrippen tussenpoos

Lees verder
1994
2022-05-20
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Ad interim

[Lat.] voorlopig, tussentijds.

1993
2022-05-20
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Ad interim

waarnemend

1973
2022-05-20
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

ad interim

ad interim - interim [Lat.], afkorting: a.i., tussentijds, tijdelijk.

1955
2022-05-20
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Ad interim

in de tussentijd, voorlopig.

1949
2022-05-20
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Ad interim

(afk.:a.i., Lat.): tussentijds, waarnemend.

1940
2022-05-20
gevleugelde woorden

J.H. de Ruijter

Ad interim

Tusschentijds.

1937
2022-05-20
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

ad interim

(Lat.) voorlopig; zie interim.

1933
2022-05-20
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Ad interim

(Lat.) = intusschen.

1916
2022-05-20
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Ad interim

Ad interim - Veel gebruikelijke samenkoppeling van de Lat. praepositie a d, tot, en het adverbium i n t e r i m, intusschen, voorloopig, met de bet.: voor een tijdlang, b.v. een post bekleeden ad interim d.i. zoolang geen bepaalde aanstelling is geschied, opdracht tot nader order.

1910
2022-05-20
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Ad interim

Ad interim - voor eenigen tijd, totdat eene nadere schikking of benoeming heeft plaats gehad; minister ad interim.