Wat is de betekenis van Intrinsieke waarde?

2019
2021-04-18
Robbert Fransen

www.businessmodelinnovatie.nl

Intrinsieke waarde

Een korte en krachtige formulering van de totale waarde van jouw aanbod. De intrinsieke waarde gaat over het kort en krachtig formuleren van de totale waarde van jouw aanbod. Het krachtig formuleren van de intrinsieke waarde helpt om snel de juiste boodschap over te brengen aan de klant. De intrinsieke waarde beantwoord de volgende vraag bij de kla...

Lees verder
2017
2021-04-18
Algemene economie en bedrijfsomgeving

Algemene economie en bedrijfsomgeving

Intrinsieke waarde

Marktwaarde van het materiaal waarvan het geld is gemaakt.

2016
2021-04-18
Redactie Ensie

Beleggen begrippen omschreven

Intrinsieke waarde

De intrinsieke waarde is een veelgebruikte term binnen de financiële wereld. Met de intrinsieke waarde wordt verwezen naar de totale waarde van alle aandelen samen die door een beleggingsfonds zijn uitgekeerd. Ieder beleggingsfonds heeft een bepaalde koers. Dit geeft kort gezegd aan hoe goed een beleggingsfonds er voor staat. Stijgt de koers van ee...

Lees verder
2015
2021-04-18
Basisboek Bedrijfseconomie

Basisboek Bedrijfseconomie

Intrinsieke waarde

Verschil Brtappeltaart tussen de bezittingen en de schulden van een onderneming.

2013
2021-04-18
Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Intrinsieke waarde

De intrinsieke waarde is de werkelijke waarde. Het wordt van een aandeel berekend door de actuele waarde van alle bezittingen van een fonds of bedrijf te delen door het aantal uitstaande aandelen. Bij opties is de intrinsieke waarde het positieve verschil tussen de uitoefenprijs van een optie en de beurskoers van de onderliggende waarde.

2007
2021-04-18
Corporate Finance Lexicon

Boer & Croon Corporate Finance Lexicon

Intrinsieke waarde

Intrinsieke waarde is de waarde van (een aandeel in) een vennootschap nadat de eventueel bestaande stille reserves, die via herwaardering zichtbaar zijn gemaakt, in de (gecorrigeerde) balans zijn verwerkt. Indien gesproken wordt over zichtbare intrinsieke waarde, wordt bedoeld de intrinsieke waarde zonder dat bedoelde herwaarderingen hebben plaatsg...

Lees verder
2005
2021-04-18
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Intrinsieke waarde

Het verschil tussen de vervangingswaarde van de activa en de omvang van het vreemd vermogen van een onderneming.

2003
2021-04-18
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

intrinsieke waarde

intrinsieke waarde - Begrip dat zowel in de optiehandel als in de aandelenhandel wordt gebruikt. Bij een calloptie is de intrinsieke waarde gelijk aan de beurskoers van de onderliggende waarde minus de uitoefenprijs van de optie. Bij een putoptie is de intrinsieke waarde gelijk aan de uitoefenprijs van de optie minus de beurskoers van de onderligge...

Lees verder
1991
2021-04-18
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Intrinsieke waarde

Het verschil tussen de balanswaarde van de bezittingen en het vreemd vermogen.

1973
2021-04-18
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

intrinsieke waarde

de innerlijke, werkelijke waarde van een bedrijf. De intrinsieke waarde wordt berekend als de som der waarden van de afzonderlijke →activa, verminderd met de schulden; de intrinsieke waarde van een aandeel is een evenredig deel hiervan. De winstcapaciteit blijft dus buiten beschouwing. De intrinsieke waarde kan de grondslag zijn voor de beslis...

Lees verder
1940
2021-04-18
Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

Intrinsieke waarde

zie: Aandeel.