Synoniemen van aanvullend

2019-10-23

aanvullend

Het begrip aanvullend heeft 4 verschillende betekenissen: 1) geheel van rechtsregels die gelden voor zover niets anders door de belanghebbende partijen bedongen is; regelend recht 2) de regels in de Algemene wet bestuursrecht die in werking treden als er in de lagere wetgeving op dat gebied niets is geregeld 3) tot aanvulling dienend 4) ziektekostenverzekering die men in Nederland vrijwillig in aanvulling op de verplichte basisverzekering kan afsluiten voor extra risico's die in de basisverzeker...

2019-10-23

aanvullend

aanvullend - Bijvoeglijk naamwoord 1. die of dat aanvult Als je bij dat standpunt argumenten geeft, is dat een aanvullende werkzaamheid. aanvullend - Werkwoord 1. onvoltooid deelwoord vanaanvullen

2019-10-23

aanvullend

aanvullend - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: aan-vul-lend 1. wat bedoeld is om het meer compleet te maken ♢ er werd een aanvullend onderzoek ingesteld 1. een aanvullende verzekering [vergoedt een aantal dingen die niet bij de basisverzekering horen] Bijvoeglijk naamwoord: aan-vul-lend de/het aa...

2019-10-23

aanvullend

aanvullend - bn., strekkende tot aanvulling: een aanvullende overeenkomst; recht, regelend recht, rechtsregel die geldt voor zover er niets anders bedongen is (tegenover dwingend recht); aanvullende begroting, begroting waarbij posten van de jaarlijkse begroting worden verhoogd of nieuwe toegevoegd; examen, examen dat een bevoegdheid verleent die onder het voorafgaand examen niet was begrepen; — werk, extra werkzaamheden ter bestrijding van de werkeloosheid,